اطلاع رسانی آنلاین

تملیک اولین دپارتمان تخصصی مزایده در کشور با جامع ترین بانک اطلاعاتی و تعهد به مشترکین مبنی بر پوشش کامل مزایده ها و خدمات حقوقی مرتبط با تجربه مستند صد ها مزایده موفق  آماده خدمات رسانی به مشترکین است.

home-app2
اطلاع رسانی مزایده ها از طریق وب سایت

در این سرویس مشترک با دریافت نام کاربری و کلمه عبور می تواند با مراجعه به وبسایت به بانک اطلاعاتی مزایده ها در دسته بندی انتخابی دسترسی داشته باشد

home-11app2
اطلاع رسانی مزایده ها از طریق پیامک و ایمیل

در این سرویس مزایده در دسته بندی انتخابی از طریق ارسال پیامک یا ایمیل به صورت روزانه برای مشترک ارسال می گردد

home-333app2
اطلاع رسانی مزایده ها از طریق اپلیکیشن

در این سرویس مشترک می تواند با دریافت و نصب اپلیکیشن تملیک به بانک اطلاعاتی تملیک دسترسی داشته باشد

دسته های مهم

با دسته بندی های تخصصی  صنفی و استانی  تملیک با حداکثر دقت فرصت های خود را دریافت کنید.

هزاران آگهی مزایده در دسته بندی های مختلف

پنل های اشتراک سایت

دسترسی به سایت و اپیکیشن در تمام دسته بندی ها مشاوره حقوقی و ثبتی با کارشناسان

دسترسی به سایت یا پلیکیشن در تمام دسته بندی ها

دسترسی به سایت یا اپلیکیشن در یک یا دو دسته بندی برای یک یا دو استان

خدمات ما