3 دستگاه وي آر اف و 1 دستگاه چيلر 60 تن و 1 دستگاه ميني چيلر حدودا 8 تن

2920000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988916300073
شماره آگهی:
140091460000618549
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش شريف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

«بسمه تعالی»

«آگـــهي مزايــــده»

نظربه نیابت واصله از اجرای احکام مدنی شعبه شورای حل اختلاف شهرستان ساوه نظربه محکوميت شرکت والا انديشان به پرداخت مبلغ 7.700.000.000 ريال اصل خواسته ، 677.500 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 4.000.000 ريال هزينه کارشناسي درحق فرج اله روستا و 385/233/875 ريال نيم عشر دولتي با توجه به اینکه اموال متعلق به محکوم علیه از جانب محکوم له معرفی و سپس کارشناسی و پس از آن ابلاغ به طرفین و در نهایت نظریه مزبور مصون از اعتراض تلقی بنابراین با فراهم بودن شرایط برگزاری مزایده و به نیابت از آن اجرا و با رعایت مواد یک صدو سیزده به بعد از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ساعت 10:00 مورخ 1400/11/09 در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. طالبین میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی مدیر اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا چنانچه تاریخ مزایده با روز تعطیل تقارن پیدا کند روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود.

– درصورتی که دادورز پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید،البته حداکثر مهلت وعده از یک ماه تجاوز نخواهد کرد،چناچه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد-رحمانی شمس

مشخصات مال موضوع مزایده:

آدرس : شهرك صنعتي خوارزمي، شركت والا انديشان وطن

– سه دستگاه وي آر اف در كارخانه شركت والاانديشان وطن/ شركت توسعه تجارت تهويه تبريد بازديد بعمل آمد بدنه خارجي دستگاه فاقد مارك تجاري به ثبت رسيده بود وهيچگونه پلاك مشخصات فني روي آن نصب نگرديده بود . دربهاي دسترسي دستگاه باز گرديد و مشاهده گرديد كمپرسورها ا ستوك بوده و روي كمپرسورها كاغذي چسبانده شده بود كه ظرفيت5900 وات قيدگرديده بود كه صحت آن مورد ترديد است ودستگاه برخلاف ادعاي آن شركت داراي اينورتر نمي باشد وچنين دستگاهي استاندارد نمي باشد ودر بازار تاسيسات ايران هيچگونه نام ونشاني ندارد.ارزش هر دستگاه با توجه به قيمت قطعات آن حدود 550/000/000 ريال ارزيابي مي گردد . قيمت سه دستگاه وي آر اف مذكور با توجه به وضعيت وكيفيت فعلي وظرفيت بهره برداري آن عبارت است از: 1/650/000/000=3 *000/000/ 550 لذا ارزش قيمتي سه دستگاه وي آر اف مذكور مبلغ 1/650/000/000يك ميليارد وششصدوپنجاه ميليون ريال برآورد واعلام مي گردد.

– يكدستگاه چيلر 60 تن توليدي شركت والا انديشان وطن در اين خصوص پس از بررسي و اخذ استعلام مجدد همچنين با توجه به وضعيت ظاهري، توان عملكرد، قابليت استفاده و همچنين ساير عوامل ممكن التاثير در ارزيابي بنابر بررسي هاي به عمل امده ظرفيت چيلر مورد نظر 28 تن مي باشد به صورت تراكمي هوا خنكv type ميباشد، مارك دستگاه VAVCO ساخت ايران، كه شامل (داخل آن) : مجموعه تابلو كنترل و قدرت چيلر، يك دستگاه برد كنترلر با صفحه نمايش LCD ، مارك INVOTECH (برند اوكرايني) كنتاكتور ها و كليد اصلي هيونداي و كنترل فاز ها مارك شيوا – چهار دستگاه كمپرسورها اسكرول هرمتيك پاناسونيك 3 فاز مدل C-SBS235H38B با موتور 7 اسب بخار ساخت چين- دو كنداسور هاي V شكل به همراه دو فن و اواپراتور قيمت پايه كارشناسي اين دستگاه با توجه به شرايط ظاهري و كيفيت واقلام به كار رفته -2/500/000/000 ريال اعلام مي گردد.

– ميني چيلر حدودا 8 تن با مارك والا انديشان چهار دستگاه 2- هواساز نظريه كارشناسي: 1- بنابر بررسي هاي فني به عمل آمده ظرفيت چيلر مورد نظر 7 تن مي باشد به صورت تراكمي هوا خنك ميباشد، مارك دستگاه VAVCO ساخت ايران داراي يكدستگاه دستگاه كمپرسورها اسكرول هرمتيك كوپلند امرسان، مدل ZP83KCE-TFD-522، 3 فاز با موتور (حدودا) 7 اسب بخار ساخت ايرلند شمالي- يك كنداسور عمودي به همراه دو فن سقفي و يكدستگاه كنترلر الكترونيكي CAREL مدل µC2 SE for process chiller قيمت پايه كارشناسي اين دستگاه با توجه به شرايط ظاهري، توان عملكرد، شرايط استفاده و كيفيت واقلام به كار رفته يكدستگاه را 630/000/000 ريال براي 4 دستگاه 2/520/000/000 ريال اعلام مي دارد. 2- يكدستگاه هواساز به ابعاد تقريبي ارتفاع 1.5 در طول 2 متر و ضخامت 60 سانت، به همراه دو دستگاه فن ونتيلاتور تك محوره به نظر 6000 هزار cfm – اواپراتور داخلي (در خصوص مشخصات هوادهي برحسب cfm با توجه به شكل ظاهري و موارد مشابه برآورد گرديده زير محكوم له اطلاعاتي نداشت و عوامل محكوم عليه در محل نيز ابراز بي اطلاعي نمودند لذا در صورتي كه مشخصات دقيقتري از ظرفيت هواساز ارائه گردد كه متفاونت با براورد كارشناسي باشد، گزارش تكميلي ارائه خواهد شد) قيمت پايه كارشناسي اين دستگاه با توجه به شرايط ظاهري، توان عملكرد، شرايط استفاده و كيفيت واقلام به كار رفته را 400/000/000 ريال اعلام مي دارد. جمع كل اقلام توقيفي 2/920/000/000 ريال (معادل دو ميليارد و نه صد و بيست ميليون ريال)

دادورز اجراي احكام شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش شريف آباد – سمانه كلكو
استان تهران – شهرستان پاكدشت – بخش شريف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10:00 مورخ 1400/11/09