یک واحد مسکونی غرب دریاچه چیتگر

28000000000

توضیحات

140068920002933838

140068460000503412
اجراي احكام شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی  مزایده یک واحد آپارتمان  موضوع پرونده  اجرائی 0000161/285 ج   به خواسته مطالبه مهریه  به موجب اجرائیه صادرشده بابت مطالبه مهریه از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران له  خانم کاینا ابراهیمی علیه آقای شمس الدین آقاجانی فرزند عزالدین  محکوم به پرداخت 150 عدد سکه  طلای تمام بهارآزادی  بابت اصل خواسته و  مبلغ  29/000/000 ریال حق الزحمه کارشناسی  و در حق محکوم لها خانم کاینا ابراهیمی فرزند نصرت و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که در راستای وصول  مهریه ملک مذکور  مطابق ماده 51 قانونی اجرای احکام مدنی  به میزان محکوم به به شرح ذیل به فروش خواهد رسید،  آپارتمان مذکور  به ‌نشانی : تهران –  اتوبان شهید خرازی – غرب دریاچه چیتگر – برج ارکیده 8 – طبقه 3 – واحد 10  واقع  می باشد.

اسناد و مدارک مالکیتی:

به موجب رو نوشت قراداد ساخت و واگذاری یک واحد مسکونی در چیتگر تحت شماره 404002680056 مورخ 1387/02/26 (مضبوط در پرونده ).

طرفیت قرارداد : طرف اول شرکت عمران توسعه گران پیشگام به شماره ثبت 162538- طرف دوم آقای شمس الدین آقاجانی شماره شناسنامه 23.

موضوع قرارداد: ساخت و واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 110 متر بنای مفید که در اراضی چیتگر شهرک الغدیر محله امام علی (ع) ، بلوک های در حال ساخت واقع در شهر تهران شامل 3 اطاق خواب، پذیرایی، سرویس کامل برابر نقشه مربوطه…

که طی گواهی تحویل موقت واحد مسکونی به شماره مسکونی به شماره بایگانی 375 مورخ93/04/20 (ابرازی از سوی خواهان)،واحد مسکونی از پروژه شهرک امام رضا (ع) به متراژ 105 متر مربع با مشاعات مربوطه در پهنه بوستان a بلوک ارکیده 8 (a33-1)  طبقه 3.  تیپ سه خوابه به آقای شمس الدین آقاجانی تحویل موقت گردیده است و واگذاری قطعی آن مشروط به تسویه کامل است.

مشخصات کلی ساختمان موجود:

واحد مورد ارزیابی، در طبقه سوم بلوک ارکیده 8 واقع در غرب چیتگر می باشد. این بلوک دارای 23 طبقه است که شامل  3طبقه منفی جهت پارکینگ و انباری و تأسیسات است و در طبقه همکف واحدهای تجاری و لابی دفاتر مدیریت و سالن اجتماعات و سالن ورزشی احداث شده و طبقات اول تا طبقه 19 مسکونی است و هر طبقه دارای 10 واحد می باشد و جمعاً دارای 190واحد مسکونی است.طبقات منفی این بلوک و بلوک ارکیده 9 که در مجاورت آن قرار دارد بهم متصل هستند و به صورت یکپارچه مورد بهره برداری قرار می گیرند.این طبقات از طریق 3 دستگاه راه پله که از منفی 3 تا خرپشته و بام امتداد دارند و همچنین 3 خط آسانسور نفر بر و یک خط آسانسور باربری قابل دسترسی هستند. پلان واحدهای هر طبقه متنوع و شامل یک خوابه تا سه خوابه می باشد.

نمای بلوک از سرامیک (خشکه چینی شده ) است و پنجره ها از پروفیل آلومینیومی با شیشه دو جداره است. کف دیوار پارکینگ ها سنگ شده و دارای سقف کاذب هستند و راه پله ها در کف سنگ شده،دیواره ها دارای قرنیز سنگی و پوشش گچ و رنگ می باشند و دارای نرده از پروفیل آهنی رنگ شده هستند.

کف راهرو طبقات توسط سرامیک مفروش شده و دیواره ها دارای پوشش سرامیک است. گرمایش و سرمایش آنها توسط موتورخانه مرکزی و فن های مستقر در واحدها تأمین می گردد.

ساختمان مجهز به برق اضطراری مشاعات و سیستم اعلام حریق و دوربین مداربسته است. این بلوک از سال 1394 در حال بهره برداری است.

مشخصات کلی واحد ارزیابی:

واحد مورد ارزیابی واقع در غرب طبقه سوم به مساحت 105(یکصد وپنج) متر مربع دارای 3 اتاق خواب مجهز به کمد دیواری و هال و پذیرایی و آشپزخانه این و سرویس بهداشتی (ایرانی و روشویی کابین دار) و حمام (روشویی و فرنگی) و بالکن می باشد.کف واحد توسط سرامیک 60*60 پوشش شده است. و دیوارها دارای پوشش گچ و رنگ و کاغذ دیواری است. آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف و دیوارهای آن توسط کاشی پوشش شده است.کف حمام و سرویس بهداشتی توسط سرامیک مفروش شده و دیوارها تا سقف کاشی شده است. درب های داخلی چوبی با چهارچوب چوبی می باشد. این آپارتمان دارای یک واحد پارکینگ تحت شماره 103-3 و یک باب انباری تحت شماره065-3 در زیرزمین (3-) است. حسب اظهار شارژ ماهیانه این واحد به مبلغ 3،360،000 ریال اعلام شده است.

نظریه کارشناسی:

با توجه به موارد مشروحه فوق و دیگر عوامل موثر در تعیین قیمت نظیر،موقعیت ملک و دسترسی ها و ابعاد و قدمت بنا و طبقه استقرار آپارتمان و با عنایت به مشاهدات و متناسب با بهای منطقه ای،فارغ از موارد ثبتی و حقوقی، صرفنظر از کلیه بدهی های مالیاتی، عوارض و وام بانکی و سایر دیون متعلقه به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا واگذاری ها و محدودیت ها و بدهی های احتمالی به شرکت تعاونی، درصورت قابل انتقال بودن،ارزش ششدانگ واحد مسکونی تعرفه فوق، واقع در پروژه شهرک امام رضا (ع) به متراز 105 (یکصد وپنج) مترمربع با مشاعات مربوطه در پهنه بوستان(a) بلوک ارکیده 8 (a33-1) طبقه 3 به مبلغ 28،000،000،000 (بیست و هشت میلیارد) ریال ارزیابی و جهت آن اجرای احکام محترم اعلام می گردد. که به دلیل عدم اعتراض به نظریه کارشناسی و در راستای استیفاء محکوم به ملک مذکور  به میزان محکوم به  ومطابق ماده 51 و 131 قانون اجرای احکام مدنی و با قیمت پایه مزایده به  فروش خواهد رسید.  مزایده با قیمت پایه کارشناسی در روز  یک شنبه تاریخ 1400/10/26 از ساعت  10/30 الی 11/00 در دفتر اجرای احکام از طریق مزایده بفروش برسد و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته شده و ده درصد مبلغ پیشنهادی آن را نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف یک ماه بپردازد در غیراینصورت کل ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید خواهد شد ؛ داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

یک شنبه تاریخ 1400/10/26 از ساعت  10/30 الی 11/00