یک واحد مسکونی به مساحت 126/70 متر

23000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982643200592
شماره آگهی:
140191460000562605
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

** آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول **

پرونده با کلاسه بایگانی 9901362 شعبه ششم اجرای احکام کیفری شهریار

در خصوص مزایده پلاک ثبتی 35820 فرعی از 1 اصلی قطعه سوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 17699 فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبت شهریار به مساحت 126/70 متر مربع و ارجاع امر به کارشناسی صورت گرفته و بر اساس نظریه کارشناسی وضعیت ثبتی و موقعیت و ارزش ملک به شرح ذیل می باشد :

مشخصات ملک : یک واحد مسکونی به مساحت 126/70 متر مربع دارای سه اتاق خواب ، هال و پذیرایی ، آشپزخانه ، 3/48 متر مربع بالکن ، سرویس بهداشتی بانضمام پارکینگ ( قطعه اول تفکیکی به مساحت 10/31 متر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه همکف که مقدار 0/69 متر مربع آن در حیاط می باشد ) و انباری اختصاصی ( قطعه اول تفکیکی به مساحت سه متر مربع واقع در سمت غربی پشت بام می باشد ) در آدرس : شهریار – شهرک صدف خیابان دکتر قریب خیابان لاهوتی – پلاک 16 – طبقه سوم – واحد 3 – با مختصات 3949150 – 503300 می باشد – که در حال حاضر ملک در اختیار مستاجر می باشد .

اسکلت مجتمع بتنی ، سقف تیرچه یونولیت ، نما سنگ ، کف واحد سرامیک ، دیوار های داخلی رنگ آمیزی با ترکیب سنگ آنتیک ، کابینت های گلاس ، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش پکیج می باشد . ملک فوق دارای امتیاز آب و برق و گاز شهری می باشد ، مجتمع فاقد آسانسور است

نظریه کارشناس : با توجه به موقعیت جغرافیایی و مکانی و کاربری مسکونی ملک و با توجه به عرف خرید و فروش محلی شرایط بازار ملک و کلیه عوامل موثر در موضوع از قبیل مساحت ، دسترسی موقعیت ، صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات ، دیون احتمالی و نداشتن منعی برای نقل و انتقال ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان موصوف به پلاک ثبتی 35820 فرعی از یک اصلی مبلغ 23/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد .

نظریه کارشناسی وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین ابلاغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده است و مقرر گردید :

ملک مورد نظر در روز سه شنبه مورخ 12/9/ 1401 ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در شعبه ششم اجرای احکام کیفری شهریار به فروش برسد .

لذا طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این شعبه از ملک مذکور بازدید نموده و در صورت تمایل با داشتن 10 درصد از پایه کارشناسی به صورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت و در صورت داشتن پیشنهاد به بالا ترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید که در صورت مشخص شدن برنده مزایده ، وی می بایست ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز و فیش واریزی را به این اجرا تحویل نماید که در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی و واریزکل مبلغ مورد مزایده مقدمات تحویل ملک به برنده مزایده معمول خواهد شد .

نشانی محل برگزاری مزایده : استان تهران – شهرستان شهریار – شهرک اداری – دادگستری شهریار – زیر زمین – شعبه 6 اجرای احکام – تلفن : 02165266660 داخلی 2244

نام و نام خانوادگی مقام قضایی : دادیار واحد اجرای احکام شعبه ششم ا اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار – حسین صفا کوشکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

12/9/ 1401