یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۴۰ متر مربع

7600000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007135949
شماره آگهی:
140168460000554464
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103083 حسب درخواست خواهان مهدی براتی سده به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس تهران ، میدان خراسان خیابان عطار باشی پ39 طبقه همکف که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

موضوع کارشناسی عبارت از یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۴۰ متر مربع واقع در طبقه همکف از یک ساختمان ۵ طبقه که ساختمان عرصه ای به مساحت ۸۵ متر مربع با اسکلت فلزی با عمر بیش از ۲۰ سال ساخته شده از ساختمان ۵ طبقه شامل سه طبقه زیر زمین با کاربری پارکینگ و طبقات همکف و اول و دوم و سوم هر کدام دارای یک واحد مسکونی و در کل ساختمان دارای ۴ واحد مسکونی باشد آپارتمان مورد کارشناسی یک واحد پارکینگ و در زیر زمین دارد و دارای یک پذیرایی و اتاق خواب آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی شامل حمام و توالت و دستشویی است کف پذیرایی و خواب با موزاییک فرش شده دیوارها از روی قرنیز تا زیر سقف و خود سقف گچ اندود و رنگ آمیزی است برخی نیز با کاغذ دیواری پوشیده شده از اتاق خواب دارای کمد دیواری چوبی کف آشپزخانه سنگ فرش شده است و دیوارها کاشی می باشد و دارای کابینت فلزی و سینک ظرفشویی است کف سرویس نیز سنگفرش میباشد درب های ورودی داخلی از نوع چوبی با کلاف فلزی است نمای ساختمان و دیوار حیاط آجر نمای سه سانت است سهام ساختمان فاقد آسانسور از سیم سیستم گرمایش با گاز و سرمایش با کولر آبی است ارزش شش دانگ عرصه و اعیان معادل هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال می باشد

فلذا مبلغ پایه 7/600/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهارشنبه مورخ1401/10/21 از ساعت 9/30 الی 9/50در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21