یک دستگاه اپارتمان به مساحت 77/29 متر

12500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001213568
شماره آگهی:
140168460000593344
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0101810 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی تهران فی مابین خانم نرگس ملائی و غیره به موجب دادنامه به شماره 185-1400 مورخ 1400/09/30 به خواسته تقسیم ترکه ملک به پلاک ثبتی 4418/12448 بخش 7 به آدرس : تهران – اتوبان شهید محلاتی خ منصور شرقی خ نوبخت کوچه مرادی پلاک 8 ط 6 واحد 12 ( ماترک مرحوم علی نظری ) که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است . ملک به پلاک ثبتی 4418/12448 آپارتمان مسکونی قطعه 12 در طبقه 6 در بخش 7 خاوران تهران به مساحت 77/29 متر مربع در سمت جنوبی طبقه ششم که 3/39 متر مربع آن بالکن به انضمام پارکینگ قطعه 3 به مساحت 10/20 متر مربع در همکف و انباری قطعه 12 به مساحت 5/28 متر مربع واقع شد در یک ساختمان 7 طبقه بانمای سنگ درب نفر رو در ضلع شمالی و درب ماشین رو در شمال و غرب و جنوب شامل پیلوت و شش طبقه مسکونی بالای پیلوت هرطبقه 2 واحد با قدمت حدود 4 سال دارای آسانسور 6 نفره و به مساحت 77/29 متر مربع سیستم گرمایش شوفاژ سرمایش کولر آبی شامل یک سالن باکف سرامیک و دیوار کاغذ دیواری – سقف گچ و رنگ و 2 خواب با کف سرامیک و یک سرویس دستشویی و یک سرویس حمام با کف سرامیک و دیوار کاشی و آشپزخانه سرامیک و دیوار کاشی و کابینت ام دی اف دارای برق و گاز مستقل و آب مشترک و سیستم اعلام حریق و در مشاعات اتفاع حریق می باشد با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلامعارض بودن و قابلیت نقل وانتقال ارزش ملک موصوف به مبلغ 12/500/000/000ریال ارزیابی و مقرر شد مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 از ساعت 9/00الی9/15 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12