یک دستگاه اپارتمان به مساحت 66/22 متر

48000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982133000266
شماره آگهی:
140168460000562665
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

«آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول»

 

نظر به اينکه شعبه دوم اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت در پرونده اجرايي به کلاسه 9900029 در نظر دارد یک واحد آپارتمان متعلق به ربکا کمالیان در راستای ضبط وثیقه را با مشخصات ذيل الذکر از طريق مزايده به فروش برساند، به موجب اين آگهي از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد در صورت تمايل و با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند :

زمان مزايده : روز یک شنبه مورخ 1401/11/02 ( دوم بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد و یک ) از ساعت 9 الي 10

محل برگزاري مزايده: تهران- خیابان پانزده خرداد- نبش بازار- دادسراي کارکنان دولت – شعبه دوم اجراي احکام

مشخصات ثبتي آپارتمان پلاك ثبتي 25486-72

ملك مورد ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به مساحت 66/22 مترمربع (شصت و شش متر و بيست و دو دسي متر مربع) واقع در شمال غربي طبقه پنجم به شماره سند 314479 سري الف 90 با پلاك ثبتي 25486 فرعي از 72 اصلي قطعه 33 تفكيكي واقع در بخش 11 ثبتي تهران به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه تفكيكي 33 واقع در زيرزمين اول به انضمام انباري قطعه تفكيكي 33 به مساحت 2/44 متر مربع واقع در زيرزمين اول است كه توسط اداره ثبت اسناد و املاك شمالغرب شهر تهران به نام خانم ربكا كماليان فرزند احمد به شماره ملي 0041290526 و شماره شناسنامه 1260 در تاريخ 1391/07/09 توسط دفتر خانه اسناد رسمي شماره 700 شهر تهران صادر شده است.

مشخصات كلي ساختمان:

ساختمان آپارتمان مذكور در جنوب كوچه كنعاني مقدم داراي گذر پياده و سواره از سمت شمال مي باشد. ساختمان شامل 5 طبقه مسكوني هشت واحدي جمعاً داراي 40 واحد مسكوني و يك طبقه همكف و دو طبقه زيرزمين شامل پاركينگ ها و انباري ها است. ساختمان با عمري حدوداً 11 سال با نماي سنگ و پنجره هاي يوپي وي سي و داراي دو عدد آسانسور نفر رو، درب ورودي نفر رو و با راه پله هاي مجزا، داراي درب پاركينگ ريموت كنترل مي باشد .

مشخصات اختصاصي آپارتمان:

آپارتمان مورد ارزيابي داراي يك خواب مجزا با كمد ديواري، تمامي كف از جنس سنگ و تمامي ديوار ها داراي رويه گچ و رنگ مي باشد. آشپزخانه بصورت باز با كابينت ام دي اف سينك توكار و هود آشپزخانه است. واحد داراي آيفن تصويري و سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و حمام تماماً كاشي و سراميك شده و سيستم گرمايش موتور خانه مركزي به همراه رادياتور و شومينه گازي و سيستم سرمايش كولر آبي، داراي كنتور برق مجزا و كنتور آب و كنتور گاز مشترك مي باشد.

نظر كارشناسي :

با عنايت به توضيحات فوق و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ارزيابي شش دانگ آپارتمان پلاك ثبتي 25486-72 واقع در طبقه پنجم به مساحت 66/22 مترمربع به همراه 1عدد پاركينگ و 1 باب انباري به قيمت 48.000.000.000 ريال (معادل چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان) براي قيمت پايه مزايده ارزيابي مي گردد. خاطر نشان ميسازد مبلغ فوق در حالت تخليه برآورد شده و شامل بدهي به سازمانهاي دولتي و نهادها و موسسات و اشخاص و بانكها و مستاجر نمي باشد و با فرض اصالت اسناد و مدارك ارائه شده، تهيه و تقديم شده است.

شرایط مزایده:

1- مزایده از طریق قیمت پایه نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین پیشنهاد را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

2- ده درصد وجه مزایده به حساب سپرده دادسرای کارکنان دولت واریز و قبض آن به شعبه اجرا تحویل گردد. برنده مزایده می بایست الباقی مبلغ را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادسرای کارکنان دولت واریز نماید.

3- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

4- در صورت مصادف شدن زمان مزایده با تعطیلات، روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان اعلام شده برگزار خواهد شد.

5- متقاضیان پنج روز قبل از تاریخ مزایده می توانند از ملک مذکور به آدرس تهران – سعادت آباد- خیابان صراف های جنوبی- کوچه کنعانی مقدم- پلاک 8 طبقه 5 واحد 33 با هماهنگی این شعبه بازدید نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02