یک دستگاه آپارتمان سعادت آباد

32000000000

توضیحات

9909980203601210

140068460000506954
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه 0000272 له خانم راحیل آقا ربیع علیه آقای سید یوسف میرعابدینی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 28428 فرعی از70 اصلی مفروز و مجزی شده از 2060 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران  به آدرس تهران- سعادت آباد-بلوار فرهنگ-بن بست نور-پلاک 3 از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد.بشرح تصویر استعلام ثبتی شماره 1056009474 مورخ 1400/3/5 موجود در پرونده مشخصات ثبتی ملک موصوف بشرح ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه چهارم به مساحت 70/41 متر مربع قطعه 33 تفکیکی به پلاک ثبتی 28428 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده از 2060 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12 متر مربع قطعه 26 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول و ششدانگ یک باب انباری به مساحت 5/76 مترمربع قطعه 37 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول ذیل ثبت  293546 صفحه 398 دفتر املاک 1164/2 بنام علی مقیم لارستانی ثبت و صادر گردیده و پس از چندید نقل و انتقال بموجب سند قطعی 7832 مورخ 1393/10/27 دفترخانه 1057 تهران به سید یوسف میرعابدینی و راحیل آقا ربیع (بالسویه) منتقل گردیده است.با عنایت به بازدید محل،ملک مورد کارشناسی واقع در ساختمانی با اسکلت بتنی، نمای سنگی و موقعیت شمالی نسبت به گذر و قدمت حدود 20 سال،مشتمل بر 5 طبقه مسکونی هشت واحدی با احتساب همکف جمعاً 40 واحد مسکونی در دو بلوک شرقی و غربی بطوریکه هر بلوک دارای راه پله و آسانسور مجزا بوده و در هر طبقه از هر بلوک 4 واحد مسکونی و سه طبقه زیرزمین شامل سرایداری، پارکینگ ها و انباری ها و تاسیسات و سونا و جکوزی (غیرفعال) احداث گردیده است.واحد موضوع کارشناسی واقع در سمت شمال غربی طبقه چهارم مشتمل بر2 اتاق خواب، سرویس بهداشتی ایرانی، حمام و توالت فرنگی،آشپزخانه اپن با کابینت mdf، کف واحد سنگ، دیوار پوشش گچ و رنگ وکاغذ دیواری، سقف کاذب دارای نور مخفی، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ از طریق موتورخانه مرکزی، درب ورودی و دربهای داخلی چوبی، پنجره ها فلزی با شیشه تک جداره دارای انشعاب آب و برق و گاز در ید مستاجر ملاحظه گردید. با عنایت به مطالب مذکور و رعایت جهات موثر در نظریه کارشناسی، مشاهدات و همچنین وضعیت فعلی ملک و نرخ عادله روز،صرف نظر از بدهی ها و دیون احتمالی به ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، اشخاص، شهرداری و …… ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 70/28428 به نظر اینجانبان به میزان 32/000/000/000 ریال (سی ودو میلیارد ریال) معادل سه میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی و برآورد میگردد.و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز1400/10/27 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

                                                          دادورز اجرای احکام شعبه  102 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ روز1400/10/27 از ساعت 9 الی 10