یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه اول به مساحت 147/10 متر

154450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980011100027
شماره آگهی:
140168460000569628
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9900309 له آقای رضا اعتمادی علیه آقای مهدی شمس زاده ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10/518/167/440 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 525/908/372ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 1/4629 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، فرمانیه خیابان عسگریان خیابان حسینی پلاک ۲۵ طبقه اول واحد ۱ شرقی می باشد وضعیت ثبتی: طبق کپی نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۵۶۰۱۹۵۰۱ مورخ 1400/05/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شعبه دوم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران به شرح ذیل میباشد : ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه اول به مساحت 147/10 متر مربع که مقدار ۲ متر مربع آن بالکن است قطعه ۲ تفکیکی بشماره ۴۶۲۹ فرعی از ۱ اصلی مفروز از پلاک ۳۷۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران ، بانضمام پارکینگ های قطعه ۶ و ۱۱ هر کدام ۱۱ متر مربع واقع در طبقه همکف و انباری شماره ۲ به مساحت 3/04متر مربع واقع در زیر زمین ذیل ثبت ۴۱۸۷۱۰ صفحه ۸۳ دفتر 1766/2 به نام مهدی شمس زاده ثبت و سند به شماره چاپی ۴۹۲۹۱ صادر و تسلیم گردید و سپس ششدانگ به موجب اسناد رهنی به شماره ۱۴۳۵۱۷ مورخ 1389/06/04 دفترخانه ۳۲۱ تهران و ۱۴۵۷۴۰ مورخ 1390/05/05 دفترخانه ۳۳۱ تهران و ۸۳۸۴۱ مورخ 1392/12/07 دفترخانه ۳۲۱ تهران و ۱۴۷۸۹۷ مورخ1391/07/03 دفترخانه ۳۳۱ تهران در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت که نسبت به آن اجراییه صادر شده است ، ضمنا آدرس ملک تهران ، خیابان لواسانی ، خیابان عسگریان ، خیابان حسینی ، پلاک ۲۵ میباشد . ثوابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد . بازداشت می باشد. وضعیت اعيان : ملک مورد کارشناسی واقع در طبقه اول ، یک ساختمان شامل:طبقه زیر زمین ( پارکینگ ، انباری ، سونا و جکوزی ، طبقه همکف ( لابی ) ، طبقه اول ۲ واحدی و ۴ طبقه تک واحدی روی طبقه اول میباشد. نمای ساختمان آجری و پوشش بام ایزوگام و عمر ساختمان حدود ۱۲ سال می باشد ، سیستم گرمایش پکیج و شومینه و سرمایش اسپلیت می باشد. ملک دارای انشعابات آب و برق تکفاز و گاز و آسانسور می باشد. آپارتمان مورد کارشناسی شامل هال و پذیرایی سرهم و آشپزخانه اوپن و ۳ اتاق خواب و یک سرویس بهداشتی و یک حمام و بالکن مسقف و ۲ باب پارکینگ و یک باب انباری می باشد، کف هال و پذیرایی با پوشش پارکت و دیوارها و سقف گچکاری و رنگ آمیزی میباشد ، کف اتاقها با پوشش پارکت و دیوارها کاغذ دیواری و سقف گچکاری و رنگ آمیزی ، کف آشپزخانه سرامیک ، دیوار کاشی ، سقف کاذب ، کابینت ام دی اف و كف سرویس توالت و حمام سرامیک ، دیوار ها کاشیکاری ، سقف کاذب ، پنجره ها دو جداره یو پی وی سی ، درها چوبی با چهار چوب فلزی و درب ورودی ضد سرقت می باشد. ساکن ملک مورد کارشناسی حسب الاظهار همسر آقای شمس زاده ( مالک) می باشد . نقشه هوایی منطقه که محل ملک مورد کارشناسی روی آن مشخص شده به پیوست تقدیم می گردد. نظر کارشناسی : با توجه به جميع جهات و عوامل موثر در ارزیابی و موقعیت مکانی و زمانی و قدمت بنا و کاربری مسکونی ، ارزش ششدانگ ملک فوق بشرط اینکه هیچگونه منع قانونی جهت نقل و انتقال ششدانگ ملک در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به شهرداری و بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی بمبلغ 154/450/000/000 ریال معادل پانزده میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون تومان بر آورد شده که بابت محکوم به و نیم عشر اجرایی بمبلغ 11/044/075/812ریال 1- به میزان 71/50 سهم از 1000 سهم (بابت محکوم به و نیم عشر دولتی) به مزایده گذاشته می شود. مزایده در تاریخ روز 1401/10/25 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25