يك دستگاه خودرو سواري پيكان 1600 رنگ سفيد مدل 1374

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920003129734
شماره آگهی:
140191460000563213
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده نیابت اجرا به شماره 0100345 محکوم علیهما بهار بيگدلو – زهرا سيفي – ولي اله بيكدلو – رامتين بيگدلو به پرداخت 72 عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم لها خانم مريم مهرابي به شرح ذیل اموال اعلام میدارد:

خودروسواري ، سيستم پيكان، تيپ 1600 ، مدل 1374 خورشيدي، رنگ سفيد روغني، ظرفيت 4 نفر، تعداد سيلندر 4، نوع سوخت: بنزين، سيستم سوخت رساني كاربراتوري ، بصورت كارگاهي گاز سوز شده است، تعداد محور: 2، تعداد چرخ: 4، شماره انتظامي: 611 ي 15 ايران 10 شماره موتور: 01127403630 شماره شاسي: 74402266 وضعيت خودرو : 1- هر دو گلگير جلو چپ و راست تعويض شده اند. 2- باتري ندارد. 3- شيشه جلو شكسته است. 4- راديوپخش ندارد. 5- روكش صندلي هاي جلو چرمي و پارگي دارد. 6- روكش صندلي هاي عقب پارچه اي است. 7- بيمه نامه معتبر ندارد. 8- طلق چراغ خطر عقب شكسته است. 9- زير پايي عقب مقداري زنگار گرفتگي دارد. 10- لاستيك هاي جلو و عقب راست فرسوده است. 11- لاستيك عقب چپ 70 درصد سالم است. بعلت نداشتن باتري، خودرو در حالت موتور خاموش مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گرفت، مقدار پيمايش ثبت شده در زمان بازديد: 481083 Km

نظريه كارشناسي : ارزش يك دستگاه خودرو سواري پيكان 1600 با مشخصات فوق الذكر به مبلغ 250/000/000 ریال (دويست و پنجاه ميليون ریال) تعيين مي گردد.

1-توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده روز چهار شنبه مورخ 1401/11/12 از ساعت 10 لغایت 11 می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

کبری امیدی -دادورز اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12