يك دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالا مارك Discjet ساخت شركت NETSTAL سوئيس

45000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005124383
شماره آگهی:
140168460000576828
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم 

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0100244/259ج از شعبه 259دادگاه حقوقی تهران -دادنامه -14008301مورخ 1400/11/11-اجراییه 14001522مورخ 1400/12/16-و صورتمجلس مورخ 1401/8/4اصلاحی شعبه 259 -محکوم له خانم محبوبه دلیری فرزند محمد علی -محکوم علیه آقای قاسم رضایی فرزند اسکندر -محکوم به 3/510/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 11/591/450/824ریال – نیم عشراجرای دولت 755/072/541ریال – دارای مورد بازداشتی شعبه 3اجرای احکام ذینفع آقای احمدرضا ایروانی به مبلغ 2/183/113/081ریال و نیم عشردولت 109/155/654ریال – -شعبه 2اجرای احکام ذینفع آقای حسن صفدری به مبلغ 6/100/068/362ریال -نیم عشراجرای دولت 183/113/081ریال – اجرای احکام شعبه 4 ذینفع خانم مهدیه حدادیان به مبلغ 1/950/827/779ریال – نیم عشراجرای دولت 97/541/388ریال -حسب ارزیابی اموال منقول به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما” در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ، اينجانب مسعود خضري كارشناس خبره منتخب ، با راهنمايي شخص ثالث آقاي مهدي فلاح پور به آدرس : تهران،خيابان دماوند ،سه راه آزمايش ،كارخانه آزمايش ،كوچه چهارم شرقي ،انبار امانات (تهران دپو) ،انبار ابراهيمي عزيمت نموديم و از يك دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالا ساخت كشور سوئيس معرفي شده ، واقع در اين انبار مسقف ، به شرح ذيل بازديد و ارزش گذاري بعمل آمد :

الف – يك دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالا مارك Discjet ساخت شركت NETSTAL سوئيس ،مارك Discjet مدل DJ600-110 داراي اين مشخصات مي باشد:

اين دستگاه در وضعيت سالم ، آماده بكار و بسيار تميز مي باشد.

ابعاد دستگاه (برحسب سانتيمتر)175100310 مي باشد.

سال ساخت دستگاه سال 2000 ميلادي مي باشد.

شماره سريال دستگاه 121010 و شماره ماشين دستگاه 9N00591 مي باشد.

ابعاد قالب دستگاه در رنج 200-100 ميليمتر مي باشد.

نيروي تزريق دستگاه برابر با 111 كيلونيوتن مي باشد.

كنترل ولتاژ دستگاه 15/24±/5 مي باشد.

اين دستگاه داراي ربات تمام اتوماتيك قطعه بردار مي باشد.

شيربرقي ها و جك هاي برقي اين دستگاه مارك بوش BOSCH آلمان مي باشد.

واحد مراقبت اين دستگاه مارك FESTO مي باشد.

دستگاه داراي مخزن گاز ازت مي باشد و اين ازت بصورت رفت و برگشت بوده و پرت نمي شود .اين گاز ازت باعث سرعت گرفتن بالاي دستگاه مي باشد.

دستگاه داراي فيلتر پاكسازي و تميزكردن روغن هيدروليك دستگاه مي باشد.

حجم روغن هيدروليك دستگاه حدودا” برابر با 155 ليتر مي باشد.

وزن اين دستگاه حدودا” برابر با سه تن مي باشد.

اين دستگاه داراي مكنده قطعات كوچك تزريق پلاستيك مي باشد.

اكثر قطعات هيدروليك دستگاه مارك بوش آلمان مي باشد.

به محض باز شدن قاب دستگاه ،بوسيله سنسورهاي دستگاه ،دستگاه خاموش مي شود كه اين مسئله باعث امنيت صد در صدي اپراتور دستگاه مي شود.

اين دستگاه داراي سه واحد مراقبت مارك FESTO مي باشد.

ارزش دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالاي مارك Discjet مدل Dj600-110 ساخت سوئيس به شرح مشخصات فوق الذكر با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله برابر با چهل و پنج ميليارد ريال (ريال 45000000000مي باشد.

تاریخ مزایده 1401/10/28ساعت 14الی 14/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28