ملک مسکونی 120 متر مشيريه – بيست متري اعظم

51000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001569406
شماره آگهی:
140168460000593298
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0101793 حسب درخواست خواهان بهرام یاری به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه به شماره 1401-3992 شعبه 157 تهران به ادرس مشيريه – بيست متري اعظم – كوچه خوزستان شرقي – پلاك 97 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مساحت عرصه اين ملك 120 مترمربع ( يكصد و بيست مترمربع ) كه چهار دانگ آن طبق اسناد ابرازي متعلق آقاي بهرام ياري فرزند حسين و شماره ملي 3872797423 و دو دانگ باقيمانده بنام آقاي محمد بني وردي فرزند عزيزمراد متولد 1331/01/08 داراي شناسنامه شماره 7 صادره از ملاير مي باشد.قدمت اين بنا طبق گواهي پايان ساختمان از شهرداري محترم منطقه 15 كه در پرونده نيز موجود مي باشد حدود سي و سه سال مي باشد.در زمان بازديد مشاهده گرديد كه بر خلاف مقررات و ضوابط جاري در پاركينگ تغيير كاربري داده شده و به عنوان مسكوني مورد بهربرداري قرار مي گيرد. كه اضافه بر آن دو واحد مسكوني حدوداً 90 مترمربعي ( نود مترمربع) در روي پاركينگ نيز به عنوان مسكوني در حال بهره برداري است.ساختمان داراي 3 انشعاب مستقل برق تك فاز بوده از انشعاب آب نيز برخوردار مي باشد.از يكي از واحدها كه در طبقه اول بالاي پاركينگ قرار دارد بازديد ميداني به عمل آمد و مشاهده گرديد كه پوشش كف واحد از موكت بوده و داراي يك آشپزخانه باز كه كف آن سراميك و بدنه آن تا ارتفاع1/70 متر از سراميك پوشيده شده است و براي پوشش ديوار هاي آن نيز از كاغذ ديواري بهره برده شده است. براي پايه مزايده ارزش ملک فوق مبلغ 51.000.000.000 ريال ( پنجاه و يك ميليارد ريال ) معادل پنجاه ميليارد و يكصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

فلذا مبلغ پایه 51/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ 1401/11/10 از ساعت 8/30الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10