ملک مسکونی هاشم آباد 59 متر

10500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006700676
شماره آگهی:
140168460000593276
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0100695 صادره از شعبه 151 دادگاه عمومی تهران فی مابین آقای احمد مستعلی و غیره به موجب دادنامه به شماره 4833-1400 مورخ 1400/12/25 به خواسته فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4476/500193 به آدرس : تهران – هاشم آباد – خ شهید محمدولی بیات کوچه شهید محمدرا گودرزی پلاک 21 طبقه همکف واحد همکف که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : ملک به پلاک ثبتی 4476/500193 مفروز ومجزی شده از 10805 قطعه یک تفکیکی بخش 7 به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 10/80 متر مربع در سمت شمالغربی طبقه زیرزمین با قدرالسهم ارعرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها واقع شده در طبقه همفک یک ساختمان 5 طبقه ( زیرزمین که در حال حاضر قسمتی به صورت انبار و قسمتی به صورت مسکونی است و 4 طبقه فوقانی مسکونی هر طبقه یک واحد و در مجموع 4 واحد نما سنگ فاقد آسانسور و باقدمت ساخت حدود 17 سال آپارتمان موصوف 59/31 متر مربع فضاهای پذیرایی و آشپزخانه یک اتاق خواب سرویس بهداشتی و حمام است کف آپارتمان مدنظر پوشیده از سرامیک و دیوارها گچ و رنگ پنجره ها فلزی کابینت های آشپزخانه ام دی اف سرویس بهداشتی و حمام کاشی کاری شده سیستم گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن و سرمایش کولر آبی – آپارتمان دارای انشعاب آب و گاز و برق واحد مسكوني مورد نظر با مساحت 31/59 متر مربع در طبقه همكف از يك مجتمع مسكوني چهار طبقه شمالي بر روي زير زمين واقع شده است دسترسي به طبقات توسط يك رشته پلكان صورت گرفته و فاقد آسانسور مي باشد. هر طبقه از ساختمان به يك واحد مسكوني اختصاص يافته و طبقه زير زمين كه بر اساس سند مالكيت ابرازي در ا بتدا شامل پاركينگ بوده در حال حاضر به يك واحد مسكوني تبديل و محل رمپ ورودي آن در حياط نيز گودبرداري و مسقف و به واحد موصوف اضافه شده لذا اين تخلف بارز در ساختمان مستلزم اخذ پايان كار جديد از شهرداري مي باشد . بويژه واحد مورد ارزيابي نيز كه پاركينگ آن در تصرف غير مي باشد نياز به تعيين تكليف و رفع تخلف دارد.عليهذا واحد مسكوني مورد نظر در حال حاضر قابل بهره برداي و داراي متصرف مي باشد و شامل يك سالن نشيمن ، آشپزخانه باز و يك اتاق خواب با حمام متصل به آن و يك سرويس بهداشتي و توالت ايراني است كه از حياط و حياط خلوت شمالي نورگيري مي شوند.مصالح بكار رفته در اين واحد عبارت ا ست از جنس كف سالن و سرويس بهداشتي و آشپزخانه از سراميك ديوارها از اندود گچ و رنگ روغن، پنجره ها از پروفيل آهن، بدنه سرويس و آشپزخانه و حمام از كاشي ، كابينت و دربهاي داخلي از نوع MDF و درب ورودي از چوب ، گرمايش آپارتمان بخاري گازي و سرمايش آن كولر آبي است.اسكلت بنا فلزي و نماي اصلي آن از سنگ چيني است. اين واحد داراي انشعاب برق مجزا و انشعاب آب و گاز مشترك با ساير واحدها است.شايان ذكر است كه واحد مور نظر داراي ورودي از پاگرد پلكان عمومي است و قابليت تفكيك و افراز را ندارد.

فلذا مبلغ پایه 10/500/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده یکشنبه مورخ 1401/11/9 از ساعت 8/10الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/9