مسکونی پردیس و خودرو مگان

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809988163400522
شماره آگهی:
140028460000019263
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مـزایـده : (تقسیم ترکه)

مورد مزایده : الف -آپارتمان مسکونی واقع در پردیس ب- خودرو سواری لوگان ال 90

در پرونده کلاسه 9901416 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی همدان شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- علي مراد قلئي فرزند قاسمعلي 2- ملوس اسدبيگي فرزند يارولي

خوانده: ها 1- نگار مرادي نيا فرزند يوسف 2- شايسته كبري فرزند عباس

آدرس مورد مزایده :

الف- همدان- کوی پردیس- پشت مسجد امام علی ع-خیابان رضوان- کوچه پردیس3-ساختمان شماره 253 طبقه دوم – واحد3

ب- همدان خیابان پاسداران-پشت حسینیه امام ره جنب پارک لاله- کوچه شهید رستمی- پارکینگ مجتمع غفار

مالک : وراث مرحوم یوسف مرادی نیا

مورد مزایده :

الف-ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی بشماره پلاک ثبتی 10/33459 مفروز و مجزی از 11977 بمتراژ 78.30 متر مربع که در دفتر 366 صفحه 152 بشماره 56886 واحد مزبور در یک ساختمان 3.5 طبقه 6 واحدی فاقد اسانسور و با قدمت حدودا 15 سال که برابر مندرجات ظهر سند واقع در سمت غربی طبقه دوم است که بمیزان 3.30 متر مربع از آن مساحت بالکن مسقف است بانضمام ششدانگ یکباب پارکینگ مسکونی شماره 33465 فرعی بمتراژ 12 متر مربع درهمکف و فاقد انباری با حدود مندرج در سند با حق استفاده از قسمتهای اشتراکی طبق قانون تملک آپارتمانها میباشد واحد بازدید شده در زمان بازدید تجهیز شده قابل استفاده ، دو خوابه سیستم گرمایشی آن از نوع پکیج کف واحد سرامیک شده و دیوارها کاغذ دیواری درو پنجره ها آنی و تعریف شده به معبر 10 متری در تاریخ کارشناسی 99/12/5 ارزش کل واحد بمبلغ 12/293/100/000 ریال میباشد.

ب- یکدستگاه خودرو سواری لوگان ال 90 بشماره انتظامی 18-355 ج 32 مدل 1388 رنگ سفید روغنی، ظرفیت 5 نفر ،4 سیلندر، نوع سوخت بنزین تعدادمحور2 شماره موتور 74077 شماره شاسی 91038973 مشخصات فنی خودرو با اسناد مالکیت مطابقت داده شد در لحظه بازدید خودرو دارای اصالت بود با توجه به مدت زمان طولانی توقف در پارکینگ وضعیت آج لاستیکها 60% و از لحاظ فنی بدلیل دشارژ باطری امکان روشن نمودن و چک کردن موتور – گیربکس- دیفرانسیل نبود (بصورت موتور خاموش) وضعیت تو دوزی نیاز به تعمیر دارد در حال حاضر فاقد بیمه نامه معتبر است برابر اسناد موجود در پرونده خودرو باکیلومتر 200918 متوقف شده است بدنه دارای خط و خش و قرشدگی های جزئی بر روی گلگیر میباشد در تاریخ کارشناسی99/11/20 بمبلغ 910/000/000 ریال ارزيابي شده است. برابر استعلام شماره 14002899002889550 مورخه 1400/2/8 از پلیس راهور توقیفی دارد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 1400/3/26 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26ساعت 9.30