قطعه نمايشگر الكترونيكي هفت قسمتي (7Segment) دوتائي سايز 0.56 اينچ

9280000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209980226700097
شماره آگهی:
140168460000567222
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پرونده اجرایی کلاسه ۰۱۰۰۷۸۵/۳ محکوم علیه ۱- شرکت تولیدی مهندسی آتبین ۲- کیوان اطمینان متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ ۸/۸۱۰۹/۰۸۲/۷۱۸ ریال بابت اصل خواسته و سایر خسارات مندرج در دادنامه در حق لقمان عزیزی با وکالت امید جمشیدی و پرداخت ۴۴۰/۵۰۴/۱۳۵ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت مجموعا به میزان ۹/۲۵۰/۵۸۶/۸۵۳ ریال با توحه به تعرفه اموال توسط ثالث، این اجرا اقدام به کارشناسی اموال نموده و کارشناس متخب به شرح زیر اقدام به ارزیابی و اعلام نظر نموده است:

رياست محترم شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

موضوع: ارائه نظريه كارشناسي در خصوص پرونده به شماره بايگاني 0100785 (ارزيابي قطعه الكترونيكي (نمايشگر هفت قسمتي دو تائي سايز 0.56 اينچ 7segment ))

با سلام و احترام

پيرو ابلاغ كارشناسي صادره از سوي آن مقام محترم در خصوص كارشناسي پرونده به شماره : 9209980226700097 به شماره بايگاني 0100785، توسط اينجانب عبدالرضا قلي پور كارشناس رسمي دادگستري رشته برق، الكترونيك و مخابرات؛ با مراجعه به دادگاه و مطالعه دقيق پرونده گزارش اقدامات صورت گرفته و نظريه كارشناسي به شرح ذيل خدمت حضرتعالي ارسال مي گردد.

خواهان: آقاي لقمان عزيزي فرزند جلال به شماره تلفن.خوانده: شركت توليدي و مهندسي آتبين به آدرس: تهران، خيابان وليعصر، مابين خيابان شهيد بهشتي و مطهري، كوچه شجاعي، پلاك 20 و آقاي كيوان اطمينان به شماره تلفن 09121025560.

قرار كارشناسي: كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي، نظريه كتبي و مستدل خويش را در مورد قيمت كالاي مد نظر پرونده، به اين دادگاه/دادسرا تسليم نمايد.

اقدامات صورت گرفته توسط كارشناس1. مراجعه به دادگاه جهت مطالعه اسناد و مدارك موجود در پرونده و اطلاع از قرار كارشناس.

2.تماس با خواهان و طرح موضوع و همچنين بازديد از محل انبار كالا در تاريخ 29/05/1401 و رصد كل كالاهاي موجود در محل شركت خوانده (شركت توليدي و مهندسي آتبين).3. مطالعه كليه اسناد اخذ شده و انجام بررسي هاي ضروري در خصوص پرونده.

4. مطالعه دقيق گزارش مهندس هاشمي ايزئي كارشناس قبلي پرونده به شماره بايگاني 981017 و شماره پرونده 9209980226700097 كه دقيقا در خصوص ارزشگذاري همين نوع كالا در سنوات قبلي بوده است.5. تدوين گزارش و ارائه آن به دادگاه حدود رسيدگي:بررسي هاي انجام شده، در محدوده قرار كارشناسي صادره و بر اساس مدارك مضبوط در پرونده و مستندات ابرازي و اظهارات اصحاب دعوي و در چهارچوب صلاحيت و بررسي هاي تخصصي و فني است. بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه كارشناسي، هر گونه مدارك و مستندات جديدي از سوي طرفين پرونده ارائه گردد كه در نتيجه گيري نظريه تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناس نخواهد بود و با دستور مقام محترم قضائي در خصوص آن بررسي و اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت.بديهي است تشخيص اصالت، جعل و نابرابري مدارك و مستندات ابرازي از صلاحيت كارشناس رسيدگي كننده پرونده خارج بوده و مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل يا مخدوش بودن يا مغايرت تصاوير مدارك ابرازي از سوي طرفين، با نسخ اصلي آنها و انكار يا ترديد به دلايل اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده آن اسناد و مدارك مي باشد و از اين بابت نيز مسئوليتي متوجه كارشناس نمي باشد.در همه بخش هاي گزارش كارشناسي، مواردي كه قيد گرديده به اظهار يا ادعاي خواهان/شاكي يا خوانده/مشتكي عنه و يا طرفين دعوي فقط ذكر اظهار نظر و ادعاي ايشان مي باشد و به هيچ عنوان مصداق نظريه كارشناسي را ندارد و مسئوليت آن برعهده مدعي يا اظهار كننده مي باشد.باتوجه به تبصره ذيل ماده 12 قانون كارشناسان مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اين نظريه از تاريخ صدور حداكثر به مدت شش ماه داراي اعتبارمي باشد.چكيده نظريه كارشناسي:با توجه به مطالعه دقيق گزارش مهندس هاشمي ايزئي كارشناس قبلي پرونده به شماره بايگاني 981017 و شماره پرونده 9209980226700097 كه دقيقا در خصوص ارزشگذاري همين نوع كالا در سنوات قبلي بوده است و با عنايت به تحقيقات ميداني انجام شده مجدد در بازار قطعات الكترونيك، شرائط روز جاري بازار، كشش بازار جهت خريد كالاي موضوع ارزيابي، تاريخ توليد قطعات و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون، شراكت، رهن، وثيقه و بيع نامه احتمالي در خصوص مالكيت اموال معرفي شده و نهايتا با شرط آزاد بودن و توقيف نبودن اموال در هر پرونده قضائي يا اجراي احكام در شعب ديگر اين مجتمع يا مجتمع هاي قضائي ديگر و در اختيار بودن كليه اموال معرفي شده به نفع محكوم عليه و همچنين جميع جوانب موثر در تعيين قيمت پايه كارشناسي، ارزش واحد هر قطعه نمايشگر الكترونيكي هفت قسمتي (7Segment) دوتائي سايز 0.56 اينچ آند مشترك با زمينه سياه و ديود نوراني LED قرمز رنگ از دو نوع به شماره هاي LDD055BSR10 LDD056HSR102 و به مبلغ 40000 ريال (چهل هزار ريال) و ارزش كل اموال جهت 250 كارتن مادر 4000 عددي از همين قطعه (دويست و پنجاه كارتن مشاهده شده توسط اينجانب و وكيل خواهان)؛ جمعا 1000000 (يك ميليون قطعه) قطعه موجود در شركت آتبين به آدرس: تهران، خيابان وليعصر، مابين خيابان شهيد بهشتي و مطهري، كوچه شجاعي، پلاك 20؛ به مبلغ كل 40.000.000.000 ريال (چهل ميليارد ريال) اعلام مي گردد.توضيح: مبناي كارشناسي و ارزيابي فقط قيمت واحد قطعه سالم طبق نمونه قطعه مشاهده شده مي باشد. لذا كارشناس هيچ گونه مسئوليتي در قبال جابجائي، سلامت و موجود بودن 4000 قطعه داخل هر كارتن مادر به تعداد 250 عدد؛ معادل 1000000 قطعه نمايشگر الكترونيكي هفت قسمتي(7Segment) دوتائي سايز 0.56 اينچ آند مشترك با زمينه سياه و ديود نوراني LED قرمز رنگ شماره هاي LDD055BSR10 وLDD056HSR102 را ندارد. لازم به ذكر است آقاي ميرزايي مدير اداري شركت آتبين ادعا نمودند داخل هر كارتن سالم و برچسب خورده 4000 قطعه وجود دارد و محتويات برخي از كارتن ها در حضور آقاي جمشيدي وكيل آقاي لقمان عزيزي بصورت تصادفي انتخاب و كنترل گرديد. همچنين طبق ادعا و اظهارات آقاي مجتبي اقبالي (امين اموال) و اظهارات كاركنان حاضر در مجل بازديد قطعات شركت آتبين، اموال معرفي شده جهت بازديد، متعلق به شركت آتبين مي باشد.

با توجه به مراتب فوق و در راستای ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی این اجرا اقدام به فروش بخشی از اموال به تعداد ۵۸ کارتن به قیمت کلی ۹/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می نماید.مزایده وفق مواد 113 الی 115 قانون اجرای احکام مدنی در محل اجرای احکام مدنی به آدرس بالاتر از میدان فردوسی، تقاطع سمیه و سپهبد قرنی، طبقه پنجم واحد مزایده، برگزار می گردد.. مزیاده از قیمت پایه ۹/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در روزشنبه مورخ 1401/11/8 ازساعت 13 الی13/30 شروع و اموال به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست فی المجلس ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را پرداخت و مابقی را ظرف ۱ ماه از تاریخ مزایده، واریز نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد پیش پرداخت صبط خواهد شد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8