فروش یک سری وسایل

150000000

توضیحات

9909982678700416

140001460000124003
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول –  نوبت  اول

بموجب پرونده اجرایی0000204/6مطروحه دراین اجرا درخصوص  اجرائیه صادره  از سوی شعبه 16عمومی حقوقی کرج محکوم له : محمدضا حاجی پور محکوم علیه : حسین  محمدی  باشکند  بخواسته  خروج اموال  منقول  خود حاصل از تخلیه و  تحویل مغازه  به محکوم له  بلحاظ  تحویل ملک  به  محکوم  له  و عدم  خروج  اموال  از  مغازه موضوع  حکم ،    مقرر است اموال منقول    محکوم علیه بشرح اگهی مزایده  که توسط کارشناس رسمی  دادگستری کرج  توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درمورخ1400/9/30  از ساعت 9 صبح تا  10در محل اجرای احکام مدنی  دادگاه حقوقی دادگستری کرج  واقع در بلوار ملاصدرا روبروی پارک نبوت ساختمان شماره 2 محاکم حقوقی کرج طبقه 3 از قیمت  جمعا 150/000/000  ریال  از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار تحویل  خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.  طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.مال مورد مزایده  و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

محل وقوع مال  کرج : کمالشهر  انتهای  کوچه  میعاد  26  پلاک 162

لوازم شامل یک عدد میز چوبی قهوه ای رنگ و یک دستگاه کامپیوتر سامسونگ به همراه کیس و کیبورد به همراه دو عدد باند کرم رنگ و یک عدد ترازوی شماره سریال 1018207 پیام توزین دیجیتال و یک دستگاه تلفن tip tel نقره ای رنگ و دو عدد صندلی چرم قهوه ای رنگ و یک عدد جارو با دسته آهنی شکسته و یک عدد سطل زباله پلاستیکی خاکستری و یک عدد سه راهی برق سفید رنگ و یک عدد آچار و یک عدد فن دستی و سه کارتن فله ذغال و ده کارتن کوچک ذغال درب بسته و یکی باز بوده جمعا 11 تا کارتن ذغال و دو عدد اسپری حشره کش سبز رنگ و بیست و سه گالن 20 لیتری حاوی مایع سفید رنگ مایع فاسد شده و کاسه مواد غذایی استیل و یک عدد ریکا و یک عدد سطل پلاستیکی سبز رنگ حاوی گچ و کار ساخت و ساز و قفسه قهوه ای دو طبقه 1*1.5 جمع ارزش اموال مذکور مبلغ 55000000  ریال معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان .

مواد  غذیی  شامل تعداد  163  عدد قوطی  رب یک  کیلویی  بیژن  تاریخ  مصرف منقضی  شده  لذا  فاقد  ارزش  و  تعداد  7  بسته  پلاستیکی برنج  یک  کیلویی  و  هشت  کیسه  برنج  50 کیلویی  درب  بسته  شده  و چهار  کیسه  برنج 20  کیلویی  که  دو تا  درب آن بسته  و دو تای  دیگر  درب  کیسه ابز  است  و یک  کیسه  30 کیلویی  نخود  درب  بسته  و  یک  کیسه  نخود  تقریبا  30 کیلویی که  درب آن بسته  سده و  مقداری  از  آن استفاده شده  و برنج  دانه  مرغ ریز  تقریبا  50  کیلو درب  آن  باز  شده  است  و  یک  کیسه  30  کیلویی  لوبیا  قرمز  و لوبیا  چشم

بلبلی تقریبا  20  کیلو درب  آن باز  بوده  و  لپه خورشتی  تقریبا  30  کیلو  درب آن باز  بوده  ونخود  یک کیسه  30 کیلویی که مقداری از آن استفاده  شده  و  یک  کیسه  50 کیلویی  و یک نصفه  کیسه  تقریبا  30  کیلو  عدس که  درب  دومین  کیسه  باز  بوده  و یک  کیسه  50 کیلویی برنج  دانه  مرغی  و  کیسه 20  کیلویی  لوبیا  قرمز  درب  باز بوده  و کیسه 20  کیلویی  لوبیا  سفید  درب  آن باز  بوده  و یک کیسه  تقریبا  10 کیلویی  برنج  درب  آن  باز  بوده  ملاحضات  : 163  عدد  قوطی رب تاریخ مصرف منقضی شده لذا فاقد ارزش و همچنین کلیه برنج ها فاسد شده است با توجه به مراتب فوق و بالتفاوت به وضعیت و موقعیت مواد غذایی و لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر در موضوع ارزش مواد غذایی جمعا مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی  و ارزش کل اقلام و مواد غذایی 150000000  ریال اعلام می گردد

دادورز شعبه 6  محاکم حقوقی  کرج –علیزاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9الی10