فروش یک سری وسایل

3028000

توضیحات

9909988404800156

140050460000109123
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان روانسر

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي


به موجب پرونده کلاسه فوق اقای توفیق آزادی محکوم است به پرداخت مبلغ 30480000تومان بابت دیه در حق اقای بلال امیری این اجرا در راستای اعمال مقررات ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده وارزیابی شده با مشخصات ذیل را ازطریق مزایده بفروش میرساند

1-واشر سرسیلندر تعمیر اول پژو قیمت هر عد 165000تومان (14عدد)

2-واشر سرسیلندر تعمیر دوم پژو قیمت هر عدد 180000تومان(11عدد)

3-واشر سرسیلندر تعمیر سوم پژوقیمت هر عدد1800000تومان(14عدد)

4-زه اطراف صبا131 قیمت هر عدد 45000تومان (23عدد)

5-دور اهنی منی فول اهنی پراید قیمت هر عدد20000تومان (20عدد)

6-پک اویل ماژور ملی مجد سمند قیمت هر عدد39000تومان (6عدد)

7-واشر در سوپاپ پراید اورجینالقیمت هر عدد23000تومان (10عد)

8-واشر در سوپاپ تیبا سیلیکون قیمت هر عدد22000تومان (62عدد

9-واشر منی فولدود سمند ملی قیمت هر عدد 25000تومان (15عدد)

10-واشر بغل اگزوز زانتیا الکس قیمت هر عدد23000تومان(19عدد)

11واشر سرسیلندر پراید قیمت هر عدد 53000تومان(66عدد)

12-تلسکوپی206تومان قیمت هر عدد 640000تومان(1عدد)

13تسمهef7 قیمت هر عدد 235000تومان (8عدد)

14-قفل گاردان بهمن دیزل قیمت هر عدد 180000تومان (7عدد)

15-سر باطری توپ قیمت هر عدد 14000تومان (28عدد)

16-شافت دوم پراید شرکتی قیمت هر عدد 411400تومان(5عدد)

17-شیلنگ خروجی پایین جی ای اس پی قیمت هر عدد 84000تومان (59عدد)

18-شیلنگ بالا کلفس دار قیمت هر عدد  55000تومان(32عدد)

19-نشیمنگاه دسته موتور پراید شرکتی 44000تومان (45عدد)

20-گرد گیر کمک جلو جی ای اس پی قیمت هر عدد 18000تومان (40عدد)

 

مجموع قیمت انها 30028000تومان (قیمت پایه)

مزایده در تاریخ 1400/9/16 ساعت 10 برگذار از قیمت پایه شروع و هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود برنده مزایده میبایست فی المجلس  ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت

اجرا تسلیم نماید. مابقی قیمت مال مورد مزایده را باید حداکثر ظرف  یکماه پرداخت نماید والا سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

هر کس میتواند پنج روز قبل از مزایده اموال مذکور را ملاحظه نماید

شهرستان روانسر- ميدان اورامان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10