فروش یک سری وسایل منزل

200000000

توضیحات

9609982610100463

140001460000115373
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه 972470و دادنامه واجراییه  صادره از شعبه  1 دادگاه عمومی حقوقی کرج  له: شاداله  پاک مهر  با وکالت  علی  اصغر مرادخانی  علیه : عباس  اسماعیلی  علیوجه    محکوم علیه محکوم است به پرداخت  2/138/000/000 ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ 106/900/000  ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ملک بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درروز  سه  شنبه  مورخ 9/  9 /1400 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 200/000/000  ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

در پرونده  شماره بایگانی 972470 موضوع  دعوی آقای شاداله  پاک  مهر  در  خصوص ارزیابی اموال به محل  اجرای  قرار  کارشناسی  به  نشانی  کرج  پیشاهنگی  سی  متری باکری  نرسیده به  سه  راه  گلدشت  پارکینگ  شبانه  روزی  امیر  به  شرح  ذیل  اعلام می نماید  :

مبل هفت نفره  قهوه  ای  مستمل  ویک  دست مبل  قهوه ای  سوخته  پوبی  مستمعمل  همراه چهار  عدد  صندلی  چوبی  قهوه  ای  مستعمل  و یک  دستگاه  یخچال  فریزر  قدیمی ایستاده  کوچک  مستعمل  خاموش  و  میز  اتو مستعمل یک عدد  داخل  اتاق  خواب    وبخاری  گازی  مشکی  پایدارمند مستعمل    وسه  عدد  صندلی  چوبی  قهوه  ای  مشابه  مبل  ویک  دست  رخت وخواب مستعمل وقالیچه  6  متری  مستعمل دارای  سوختگی و  پارگی  واجاق  گاز  دو  شعله  رومیزی  همراه  با میز  پایه دار  الومینیومی  وبوفه  ویترینی قدیمی  حاوی یک دیس  چینی  آبی رنگ  و  یک  عدد قوری  چینی  وهیتر  برقی مستعمل  خراب یک  عدد  و  دو  عدد  بل  راحتی  تک  نفره  مستعمل و حدود بیست  متر  سیم  آنتن  سفید  وکیسه  حاوی  مقدار  زیادی  سیم  برق  2/5  به  رنگ  ابی  و قرمز    حدود 15کیلو گرم  وکارتن  حاوی  یک  کلاف ریسه رنگی  و دو  عدد پروژکتور 30  وات  و  4  عدد  بلوک  شیشه  ای  و  یک  عدد  قاب  چراغ  دیواری  و هواکش کوچک  یک  عدد  وتعدا  نه  کلید زنگ اخبار  و 5  عدد  کلید  کولر  وتعداد  5  عدد  چراغ  آلوژن  و  تعداد  5  عدد چوب پرده دو متر  ونیم  وحدود  5  مترسیم  دو رشته  سفید    و  البوم  کاغذ  دیواری  مستعمل  ودو  حلقه رینگ  ولاستیک  مستعمل و سه  قطعه  پرده  کهنه    و  کیسه  حاوی  100  عدد  اتصالات  لوله  فلزی اب  وتلویزیون  ال  جی قدیمی  مستعمل  و کابل  سیم  سیار  مشکی  ضخیم    20  متر  ودو  عدد  شیر الات  روشویی  ویک  دستگاه  آبگرمکن  بوتان  31  در  15  کارتن باز  و یک  دستگاه  پکیج  بوتان نوع  داخل  کارتن  باز وقاب  خالی تابلو  برق  و دو  عدد  علمک دوش  مهتاب  و دو عدد  کاشی بر  بدون  صفحه  برش  و  دو  عدد  شیرآلات آشپزخانه نودارای کارتن مشکی ویک  عدد  دوش نو داخل  کارتن  ECA  ویک  دستگاه  کنترل  درب برقی  TESL  و اره دیسکی پایه  دار  خراب  وکاسه روشوی  نو یک عدد  و  پایه دوربین  باند  ایران  یک  عدد  و  باربند  اسکی  و قیچی  دستی  فلزی زمینی  و  یک  کیسه  پشم  رختخواب    و  یک  تخته  فرش فانتزی  مشکی  مستعمل  ورادیاتور برقی  5  پره  مستعمل و  دو عدد  چراغ  خودرو  مستعمل  و  یک  کلاف  سیم مفتول  ودو  متر  شیلنگ  آب  و  فرمان  مستعمل  خودرو  یک عدد  ودو  عدد  صندلی  سفید رنگ  مستعمل  آرایشگاه  .

ارزش اموال  مذکور  جهت  پایه  مزایده  جمعا  به  مبلغ  200/000/000  ریال ارزیابی  واعلام  میگردد 

دادورزشعبه  1 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج –فرخ  زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09 ساعت9 الی10