فروش یک سری وسایل منزل

107910000

توضیحات

9409982160700851

140068460000417225
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

اگهی مزایده اموال منقول (( نوبت اول ))

محل نگهداری  اموال توقیف  شده ” تهران  خیابان ولیعصر خیابان میرداماد  ، پلاک 313 طبقه دوم

محکوم له ” شرکت راهسازی مراغ با وکالت آقای حمید جوانشیر

محکوم علیه ”  آقای سعید صادق زاده

نظر به  صدور دادنامه  شماره 9509972160700448   واجراییه  شماره 9610422160700180  صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی  تهران محکوم علیه  آقای سعید صادق زاده به پرداخت مبلغ 348/480/916  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له  و ایضا به پرداخت مبلغ 17/424/000 ریال بابت نیم  عشر اجرایی  در حق دولت محکوم گردیده  است نظر به توقیف  اموال متعلق به محکوم علیه  از طریق کلانتری وارجاع امر به کارشناس دادگستری که به رغم اعتراض محکوم علیه به نظریه  کارشناسی ، مشارالیه نسبت به تودیع دستمزد هیات کارشناسی اقدام ننموده لذا نظریه کارشناس بدوی ملاک عمل بوده و بر مبنای آن مزایده برگزار خواهد شد که نظریه به شرح ذیل می باشد

نظریه کارشناسی “

احتراماً عطف به ابلاغیه کارشناسی در خصوص پرونده به شماره بایگانی 0000316 ج 2 ، از محل کالای توقیف شده ، واقع در خیابان ولیعصر خیابان میرداماد  ، پلاک 313 طبقه دوم  بازدید و گزارش کارشناسی در خصوص برآورد ارزش کالاهای فوق‌الذکر ، خدمتتان به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

ردیف         نام کالا          قیمت واحد        وضعیت         تعداد           ارزش کل کالا

1- صندلی معمولی پایه دار     550/000 ريال     کارکرده        6 عدد              3/300/000 ريال

2- صندلی  چرخدار               1/200/000 ريال        کارکرده          12 عدد               14/400/000 ريال

3- یخچال امرسان دو درب سفید      7/500/000 ريال      کارکرده          یک عدد              7/500/000 ريال

4- یخچال سامسونگ کوچک     2/200/000 ريال          کارکرده         یک عدد              2/200/000ريال

5-کولر اسپیلت سامسونگ 1/200/000 ريال    کارکرده                یک عدد              12/000/000 ريال 

6-کولر اسپیلت سامسونگ به همراه پنل مربوطه 15/000/000 ريال کارکرده یک عدد     15/000/000 ريال    

7-نردبان آلومینیومی          2/200/000ريال            کارکرده     یک عدد         2/200/000 ريال   

8-کمد چوبی                8/00/000ريال               کارکرده     2عدد           1/600/000 ريال

9-کمد قفسه ایی چوبی          700/000 ريال         کارکرده      یک عدد            700/000 ريال

10- کیس کامپیوتر           600/000 ريال          کارکرده        سه عدد          18/000/000 ريال

11-میز چوبی              1/100/000          کارکرده            15 عدد       16/500/000 ريال

12-بغل میز سه کشویی      300/000 ريال       کارکرده              9 عدد          2/700/000 ريال

13-تابلو جا عکس تبلیغات آژانس هواپیمایی  290/000 ريال  کارکرده  9 عدد              2/610/000 ريال

14- تابلو ال سی دی تبلیغانی 1*1  متری 2/200/000 ريال کارکرده  یک عدد          2/200/000 ريال

15-کمد دیواری دو درب 1/100/000 ريال        کارکرده          یک عدد                1/100/000 ريال

16- گاو صندوق کوچک کاوه  2/800/000 ريال  کارکرده            یک عدد                  2/800/000 ريال

17 – گوشی تلفن سانترال پاناسونیک  3/100/000 ريال  کارکرده    یک عدد              3/100/000 ريال

 

لذا مجموع اقلام موصوف به میزان 107/910/000 ريال برآورد و ارزیابی گردیده که با توجه به عدم  تراضی طرفین مقرر  گردید  اموال  موصوف  راس ساعت 00 ؛ 10 مورخ 1400/09/08 از طریق مزایده  توسط اجرای احکام  صدر در محل اتاق مزایده  واقع در  مجتمع قضایی شهید صدر بفروش می رسد

نحوه برگزاری مزایده: “1- اموال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ، بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده در اتاق  مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده  متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.

2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- در صورت انصراف برنده از مزایده، 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

 

مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران- صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت10