فروش یک سری وسایل منزل

175000000

توضیحات

9909980000501417

140068460000444472
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له خانم نسرین کرمانشاهی با وکالت الیاس حیدرپور علیه 1-خانم شقایق وزیری فراهانی، 2-آقای امید وزیری فراهانی، 3-خانم آرزو وزیری فراهانی، مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک های ثبتی 4/819 و 4/820 بخش 10 تهران در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور اموال موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در تهران، خیابان پاسداران – خیابان دولت -قبل از چهار راه قنات – کوچه ارم -کوچه دلربا – انتهای بن بست – پلاک 15 می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. ردیف: 1 ، یک دستگاه تلویزیون ساخت ال جی سایز 42 اینچ رنگ مشکی با میز شیشه ای  ، مبلغ ارزیابی: 40/000/000 ریال ،  ردیف: 2 ، یک دستگاه یخچال ساخت ال جی رنگ سفید مدل*** ، مبلغ ارزیابی:50 /000/000 ریال ، ردیف: 3 ، یک دستگاه تستر ساخت ناسیونال رنگ نارنجی  ، مبلغ ارزیابی: 1 /000/000 ریال ، ردیف:4 ، یک دستگاه ماشین لباسشویی ساخت زیمنس آلمان رنگ سفید *** ، مبلغ ارزیابی:5  /000/000 ریال ، ردیف: 5 ، یک دست مبل 6 نفره رنگ زرشکی با میز چوبی و صفحه شیشه ای ، مبلغ ارزیابی:10  /000/000 ریال ، ردیف: 6 ، یک دست مبل 4 نفره رنگ حنایی با میز چوبی و صفحه شیشه ای ، مبلغ ارزیابی: 8/000/000 ریال ، ردیف: 7 ، میز و صندلی ناهار خوری 6 نفره صفحه گرد چوبی  ، مبلغ ارزیابی: 2/000/000 ریال ، ردیف: 8 ، میز کناره رنگ قهوه ای  ، مبلغ ارزیابی: 4/000/000 ریال ، ردیف: 9 ، ویترین اتاق بچه ( کتابخانه ای ) ، مبلغ ارزیابی: 3/000/000 ریال ، ردیف: 10 ، یک عدد آینه و کنسول فلزی با سطح مرمر ، مبلغ ارزیابی: 3/000/000 ریال ، ردیف: 11 ، یک عدد ویترین داخل سالن با ظروف و وسائل تزینی داخل آن ، مبلغ ارزیابی: 15/000/000 ریال ، ردیف: 12 ، یک عدد ویترین داخل اتاق با ظروف و وسائل تزینی داخل آن ، مبلغ ارزیابی: 10/000/000 ریال ، ردیف: 13 ، یک دستگاه جارو برقی *** ، مبلغ ارزیابی: 1/000/000 ریال ، ردیف: 14 ، یک دستگاه اتوبخار ساخت *** رنگ سفید مدل *** ، مبلغ ارزیابی: 2/000/000 ریال ، ردیف: 15 ، یک دستگاه تلفن بی سیم پاناسونیک ، مبلغ ارزیابی: 1/000/000 ریال ، ردیف: 16 ، دو عدد پادری زمینه کرم ، مبلغ ارزیابی: 1/000/000 ریال ، ردیف: 17 ، یک عدد تخت خواب 2 نفره چوبی با تشک به همراه یک میز آرایش چوبی سه طبقه کشویی و 2 عدد پاتختی چوبی رنگ قهوه ای  ، مبلغ ارزیابی: 15/000/000 ریال ، ردیف: 18 ، یک عدد تخت خواب 2 مفره با یک عدد پاتختی چوبی  ، مبلغ ارزیابی: 2/000/000 ریال ، ردیف: 19 ، یک عدد کاناپه رویه پارچه ای با رنگ صورتی  ، مبلغ ارزیابی: 2/000/000 ریال، باتوجه به کلیه جهات و جوانب و عوامل موثر ارزش 19 ردیف لوازم خانگی مندرج درنشانی فوق جمعاً به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (175/000/000 ریال) اعلام می گردد و مقرر است در مورخ 1400/09/24 ساعت 12:00 الی 12:30 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 110 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت12 الی12:30