فروش یک سری وسایل منزل دماوند

185900000

توضیحات

9809982210900293

140091460000460296
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان دماوند

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي


***آگهی مزایده  ***

 در خصوص پرونده کلاسه 9900199 موضوع محکومیت مریم حافظی حسب دادنامه شماره 478 – 98/8/29 صادره از سوی شعبه چهارم شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه در حق محکوم له صورت گرفته و امین اموال خانم حلیمه دلشاد تعیین گردیده است نظر به اینکه اموال توقیفی توسط کارشناس منتخب محترم آقای رامین معبود حقیقی به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

بازگشت به ارجاع قرار کارشناسی طی ابلاغ صادره در خصوص پرونده به شماره کلاسه مذکور و پیرو گزارش کارشناسی اینجانب به شماره 1400220397581907مورخ 1400/08/03خواسته آقای هادی وحیدی به طرفیت خانم مریم حافظی موضوع تعدیل ارزش کارشناسی اقلام توقیف شده طی صورتجلسه توقیف اموال به تاریخ 99/02/03 به استحضار آن مقام محترم می رساند .

اینجانب در معیت خواهان از اثاثیه منزل موجود در شهرستان دماوند – خمینی آباد – قلعه پا – خیابان 5 غربی – نیلوفر 3 درب سوم پلاک 2400 طبقه همکف بازدید و پس از بررسی اقلام طبق لیست پیوست در 38ردیف با توجه به کیفیت ، مارک ، مدل ، مدت کارکرد قیمت بصورت دست دوم و با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب ارزیابی و جمعاً به مبلغ 185/900/000 ریال برآورد و بعنوان پایه جهت فروش از طریق مزایده عمومی اعلام می گردد .

1- یکدست مبلمان 5 نفره به ارزش  2/000/000 ريال

2-دراور اینه دار از جنس ام دی اف به ارزش 7/000/000

3- دو تخته فرش ماشینی 9 متری به ارزش  20/000/000 ريال

4-آینه و کنسول از جنس پلی استر ایستاده  به ارزش 7/000/000ريال

5-دو دست رختخواب به ارزش 600/000 ريال

6- یک جفت پشتی ماشینی به ارزش 1/000/000 ريال

7- دو عدد صندلی پلاستیکی به ارزش 2/000/000 ریال

8- یک عدد صندلی راک به ارزش  5/000/000 ريال

9- یک دستگاه ساعت دیواری به ارزش 2/000/000 ریال

10- سه عدد تابلو به ارزش  1/500/000 ريال

11- یک تخته فرش ماشینی فانتزی 3 متری به ارزش  4/000/000 ريال

12-یک عدد کیف ابزار به ارزش  500/000 ريال

13- تلویزیون مارک مارشال به ارزش  20/000/000 ريال

14-جاروی برقی مارک سامسونگ 1600 وات به ارزش  800/000 ريال

15-یکدستگاه یخچال فریزر مارک GOLDSUN  با بدنه زرشکی رنگ به ارزش 25/000/000 ريال

16-کابینت آبچکان فلزی دیواری به ارزش 2/000/000 ريال

17- سیستم دوربین مدار بسته شامل DVR به ارزش 4/500/000 ریال

18- سه عدد چشمی به ارزش  2/500/000 ريال

19- میز عسلی به ارزش 1/800/000 ریال

20-میز جلو مبلی به ارزش 8/000/000 ریال

21-میز تلویزیون به ارزش 1/000/000 ریال

22-دستگاه گیرنده دیجیتال مارک مارشال به ارزش  2/500/000 ريال

23- اجاق گاز 5 شعله طرح فر به ارزش 10/000/000 ريال

24-یکدستگاه پنکه ایستاده مارک توشیبا قدیمی به ارزش  7/000/000 ريال

25-سطل زباله برنجی به ارزش 300/000 ریال

26- چهار پایه فلزی دو طبقه ارتفاع یک متر به ارزش 500/000 ريال

27-لوازم برقی مستعمل 500/000 ریال

28-سطل زباله پلاستیکی دو عدد به ارزش 400/000 ریال

29-سطل زباله پلاستیکی بزرگ به ارزش 400/000 ریال

30- یکدستگاه اجاق گاز تک شعله کوچک به ارزش  1/000/000 ريال

31-دو عدد سینی به ارزش  400/000 ريال

32-سه عدد دمپایی به ارزش 0 ريال

33-دو تخته پرده به ارزش  0 ريال

34-کتری استیل به ارزش 500/000 ریال

35-قوری دو عدد به ارزش 200/000 ریال

36-لیوان یک دست به ارزش 100/000 ریال

37-سینی استیل بزرک به ارزش 700/000 ریال

38-یکدستگاه رادیاتور برقی به ارزش  13/000/000 ريال

بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/09/10 ساعت 10:00صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف  دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./ ق

استان تهران – شهرستان دماوند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت10