فروش یک سری وسایل تعویض روغنی

814880000

توضیحات

9909980013900033

140068460000444427
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 195 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له آقای محسن صیفی زاده علیه 1آقای امیر مقامی علمی، 2آقای سیدآرش ذرهون محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  /9/771/350/000ریال بابت محکوم به و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ /488/567/500 ریال بر عهده محکوم علیه می باشد به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در تهران . افسریه. ابتدای خ 15 متری سوم. نبش خ شهید ثروتی. پلاک2 . نمایندگی 1136 ایران خودرو می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. ردیف:1، شرح کالا:فیلتر اتاق 2008، وضعیت:نو، تعداد:5، ارزش واحد:600/000، ارزش کل(ریال):3/000/000 ، ردیف:2، شرح کالا:فیلتر هوای کپچر، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:450/000، ارزش کل(ریال):450/000 ، ردیف:3، شرح کالا:روغن موتور 7000 توتال یک لیتری، وضعیت:نو، تعداد:33، ارزش واحد:800/000، ارزش کل(ریال):26/400/000 ، ردیف:4، شرح کالا:پاک کننده موتور رنو، وضعیت:نو، تعداد:3، ارزش واحد:400/000، ارزش کل(ریال):1/200/000 ، ردیف:5، شرح کالا:روغن لوکینی 5 لیتری، وضعیت:نو، تعداد:6، ارزش واحد:3/000/000، ارزش کل(ریال):18/000/000 ، ردیف:6، شرح کالا:روغن تویوتا یک لیتری، وضعیت:نو، تعداد:10، ارزش واحد:1/250/000، ارزش کل(ریال):12/500/000 ، ردیف:7، شرح کالا:روغن یک لیتری اتومات گیربکس، وضعیت:نو، تعداد:13، ارزش واحد:800/000، ارزش کل(ریال):10/400/000 ، ردیف:8، شرح کالا:روغن یک لیتری اتومات گیربکس، وضعیت:نو، تعداد:38، ارزش واحد:800/000 ، ارزش کل(ریال):30/400/000 ، ردیف:9، شرح کالا: روغن یک لیتری اتومات گیربکس، وضعیت:نو، تعداد:9، ارزش واحد:800/000، ارزش کل(ریال):7/200/000 ، ردیف:10، شرح کالا:روغن موتور لوکینی 5 لیتری، وضعیت:نو، تعداد:16، ارزش واحد:3/000/000، ارزش کل(ریال):48/000/000 ، ردیف:11، شرح کالا:فیلتر بنزینH30، وضعیت:نو، تعداد:4، ارزش واحد:320/000، ارزش کل(ریال):1/280/000 ، ردیف:12، شرح کالا:روغن موتور 4 لیتریAFW، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:2/400/000، ارزش کل(ریال):2/400/000 ، ردیف:13، شرح کالا:روغن موتور 4 لیتری ATFWS، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:2/400/000، ارزش کل(ریال):2/400/000 ، ردیف:14، شرح کالا: روغن موتور 4 لیتریACDELCO، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:2/400/000، ارزش کل(ریال):2/400/000 ، ردیف:15، شرح کالا:روغن گیربکس اتومات 4 لیتری تویوتا، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:7/800/000، ارزش کل(ریال):7/800/000 ، ردیف:16، شرح کالا:قیفی گیربکس 405، وضعیت:نو، تعداد:2، ارزش واحد:300/000، ارزش کل(ریال):600/000 ، ردیف:17، شرح کالا:دستگاه جوش پرتابل ZX200، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:7/000/000، ارزش کل(ریال):7/000/000 ، ردیف:18، شرح کالا:شبکه داخل سپر جلو هایما، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:400/000، ارزش کل(ریال):400/000 ، ردیف:19، شرح کالا:ضد یخ ایساکو یک لیتری، وضعیت:نو، تعداد:369، ارزش واحد:300/000، ارزش کل(ریال):110/700/000 ، ردیف:20، شرح کالا:دیفرانسیل و چرخ دنده پینیون، وضعیت:داغی، تعداد:148، ارزش واحد:400/000، ارزش کل(ریال):59/200/000 ، ردیف:21، شرح کالا:پوسته وسط گیربکس ISEEN، وضعیت:داغی، تعداد:17، ارزش واحد:2/000/000، ارزش کل(ریال):34/000/000 ، ردیف:22، شرح کالا:دستگاه شارژ سهند 16 آمپر، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:5/000/000، ارزش کل(ریال):5/000/000 ، ردیف:23، شرح کالا:جک سوسماری 3/5 و یا 5 تن، وضعیت:دست دوم، تعداد:2، ارزش واحد:12/000/000، ارزش کل(ریال):24/000/000 ، ردیف:24، شرح کالا:بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک، وضعیت:داغی، تعداد:7، ارزش واحد:350/000، ارزش کل(ریال):2/450/000 ،ردیف:25، شرح کالا:کانور تور گیربکس، وضعیت:داغی، تعداد:4، ارزش واحد:700/000، ارزش کل(ریال):2/800/000 ، ردیف:26، شرح کالا:آچار بادی ، وضعیت:دست دوم، تعداد:5، ارزش واحد:2/000/000، ارزش کل(ریال):10/000/000 ، ردیف:27، شرح کالا:کپسول آتشنشانی، وضعیت:دست دوم، تعداد:6، ارزش واحد:600/000، ارزش کل(ریال):3/600/000 ، ردیف:28، شرح کالا:توپی سر کمک فنر جلوH30، وضعیت:نو، تعداد:2، ارزش واحد:400/000، ارزش کل(ریال):800/000 ، ردیف:29، شرح کالا:موتور فن و اتصالات پروانه 405، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:3/000/000، ارزش کل(ریال):3/000/000 ، ردیف:30، شرح کالا:پمپ بنزین ودرجه شناور با لوله 405، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:4/000/000، ارزش کل(ریال):4/000/000 ، ردیف:31، شرح کالا:میله تعویض دنده، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:1/500/000، ارزش کل(ریال):1/500/000 ، ردیف:32، شرح کالا:مجموعه کمربند ایمنی 405، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:2/000/000، ارزش کل(ریال):2/000/000 ، ردیف:33، شرح کالا:بلبرینگ سر کمک جلو هایما، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:1/500/000، ارزش کل(ریال):1/500/000 ، ردیف:34، شرح کالا:درب رادیاتور 206، وضعیت:نو، تعداد:5، ارزش واحد:300/000، ارزش کل(ریال):1/500/000 ، ردیف:35، شرح کالا:سوئیچ الکتریکی پایه پدال 405، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:600/000، ارزش کل(ریال):600/000، ردیف:36، شرح کالا:دسته موتور بالا راست H30، وضعیت:نو، تعداد:2، ارزش واحد:1/500/000، ارزش کل(ریال):3/000/000 ، ردیف:37، شرح کالا:روغن موتور لوکینی 5 لیتری، وضعیت:نو، تعداد:2، ارزش واحد:3/000/000، ارزش کل(ریال):6/000/000 ، ردیف:38، شرح کالا:دستگیره بازکن درب جلو و عقب راست H30، وضعیت:نو، تعداد:2، ارزش واحد:450/000، ارزش کل(ریال):900/000 ، ردیف:39، شرح کالا:لنت ترمز عقب کامل اریسان، وضعیت:نو، تعداد:1، ارزش واحد:1/500/000، ارزش کل(ریال):1/500/000 ، ردیف:40، شرح کالا:دستگاه جوش پرتابل GLASS300، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:8/000/000، ارزش کل(ریال):8/000/000 ، ردیف:41، شرح کالا:کولر گازی اسپیلت 24000، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:38/000/000، ارزش کل(ریال):38/000/000 ، ردیف:42، شرح کالا:دوربین مدار بسته باز شده، وضعیت:دست دوم، تعداد:17، ارزش واحد:1/000/000، ارزش کل(ریال):17/000/000 ، ردیف:43، شرح کالا:ابسرکن، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:13/000/000، ارزش کل(ریال):3/000/000 ، ردیف:44، شرح کالا:کولرگازی اسپیلت 24000، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:38/000/000، ارزش کل(ریال):38/000/000 ، ردیف:45، شرح کالا:آبسردکن، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:13/000/000، ارزش کل(ریال):13/000/000 ، ردیف:46، شرح کالا:کارواش دستی لاور، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:30/000/000، ارزش کل(ریال):30/000/000 ، ردیف:47، شرح کالا:دی وی آر دوربین، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:6/000/000، ارزش کل(ریال):6/000/000 ، ردیف:48، شرح کالا:مودم دی لینک وفایبرهوم، وضعیت:دست دوم، تعداد:3، ارزش واحد:2/000/000، ارزش کل(ریال):6/000/000 ، ردیف:49، شرح کالا:گاو صندوق دو درب ایران کاوه، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:12/000/000، ارزش کل(ریال):12/000/000 ، ردیف:50، شرح کالا:میز مدیریت، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:25/000/000، ارزش کل(ریال):25/000/000 ، ردیف:51، شرح کالا:میز کنفرانس 8 نفره، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:35/000/000، ارزش کل(ریال):35/000/000 ، ردیف:52، شرح کالا:صندلی اداری، وضعیت:دست دوم، تعداد:8، ارزش واحد:5/000/000، ارزش کل(ریال):40/000/000 ، ردیف:53، شرح کالا:مبلمان 6 نفره راحتی چوبی، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:30/000/000، ارزش کل(ریال):30/000/000 ، ردیف:54، شرح کالا:ویترین، وضعیت:دست دوم، تعداد:4، ارزش واحد:8/000/000، ارزش کل(ریال):32/000/000 ، ردیف:55، شرح کالا:صندلی مدیریت، وضعیت:دست دوم، تعداد:1، ارزش واحد:12/000/000، ارزش کل(ریال):12/000/000 که جمع کل :814/880/000ریال (هشتصدوچهارده میلیون و هشتصدو هشتاد هزار ریال) اعلام میگردد و مقرر است در مورخ 1400/09/27 ساعت 10:00 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران . رستم حسن پور

 

ميدان تجريش. خ فنا خسرو. پ 73. مجتمع قضايي عدالت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10 الی11