فروش یک دستگاه خودروسواری تیبابنفش مدل1389

640000000

توضیحات

9909982611200449

140001460000116284
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه0000439 و دادنامه واجراییه  صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج  له: کاظم  بابازاده  علی آباد علیه : امیر  ثمربخش واکبر فتحی پور ملک و رحیم  سلمانی  پور    محکوم علیه محکوم هستند به پرداخت 920/466/760  ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ 46/023/338  ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ملک بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/9  / 9      از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 640/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شدمورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

با  احترام  و  لاجرای  قرار  کارشناسی  صادره  مبنی  بر  رسیدگی  و  اظهار  نظر  موضوع  پرونده  کلاسه  0000439  در خصوص  بررسی  واصالت  و  تعیین  قیمت  خودرو ی  سواری  تیبا  بنفش رنگ      توسط  اینجانب  حسب  دستور  از  وسیله  نقلیه  صدر الاشاره  بازدید  نموده  و  نظریه  کارشناسی  حهت  هر  گونه  بهره  برداری  اعلام  می  گردد  :

مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 38 -425 ب 32

نوع : سواری 

سیستم :  تیبا   

مدل :      1389     رنگ :      بنفش متالیک

شماره شاسی :  10089001209

شماره موتور :  8002237

تعداد چرخ :      4 چرخ    تعداد محور :    2 محور

تعداد سیلندر :  4 

نوع سوخت :      بنزین 

ظرفیت :  5   

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید کارشناسی :

اطاق وبدنه :  سپر جلو وعقب  گلگیر  و درب  عقب سمت  چپ  وگلگیر  جلو سمت  راست    ودرب موتور  ودور  تا دور  آثار  تصادف  میباشد  .داشبورد :      متناسب با مدل خودرو       

صندلی وتودوزی :      متناسب با مدل خودرو       

نقایص ظاهری :.  دور  تا  دور  آثار  بازسازی  و …  می باشد      موتور : متناسب با مدل خودرو                               

تایر ها :  10 درصد

سایر  :  به  مدت 6  مه  در  پارکینگ  بوده  وراه اندازی  آن  نیازمند  هزینه  های  ترخیص    سرویس مکانیکی  و باطری  سازی  و  پرداخت خلافی و  …  می  باشد 

ارزش پایه خودرو :

با  عنایت به  مراتب  فوق  ارزش  خودرو به  مبلغ 640/000/000 ریال  معادل  شصت  و  چهار  میلیون تومان  ارزیابی  واعلام میگردد  .

دادورزشعبه  3 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج –اسکینی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت9الی10