فروش وسایل منزل

2083300000

توضیحات

9709980226600270

140068460000425932
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 981589

به موجب اجرائیه  شماره 9710420226600295مورخ1397/8/28صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی تهران، محکوم علیه شرکت توسعه و تجارت سلام صبح (سامانه آهن)محکوم است به پرداخت مبلغ2/593/805/000ریال بابت محکوم به در حق محکوم له شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی عام و مبلغ250/690/129ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در راستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له اموال منقول متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است :

ردیف    عنوان اموال توقیفی    مشخصات فنی    واحد    تعداد    قیمت پایه مزایده (ریال)

1    تلویزیون سونی 42 اینچ رنگی LCD – مارک BRAVJA – مدل 40BX400    مستعمل    دستگاه    1    33000000

2    کامپیوتر سامسونگ شامل کیس و مانیتور 19 و 20 اینچ – مدل 1953 و مدل 23500     مستعمل     دستگاه    2    (جمعاً) 38000000

3    پرینتر HP – CB534A سیاه و سفید چندکاره – مدل m1522nf    مستعمل    دستگاه    1    24000000

4    مانیتور AOC کامپیوتر LCD 21.5 اینچ    مستعمل    دستگاه    1    6500000

5    لپ تاپ HP nx6325    مستعمل    دستگاه    1    32000000

6    کامپیوتر MSI سریال 119174 – LA1 – مدل ms-aa8a    مستعمل    دستگاه    1    70000000

7    میز اداری نئوپان – سفید رنگ – ام دی اف ساده    مستعمل    عدد    10    (جمعاً) 30000000

8    انواع صندلی گردان اداری – مشکی رنگ    مستعمل    عدد    10    (جمعاً) 32000000

9    انواع صندلی ثابت اداری – مشکی رنگ    مستعمل    عدد    10    (جمعاً) 35000000

10    صندلی چوبی (چهار عدد) و میز گرد چوبی (یک عدد)    مستعمل    عدد    4+1    (جمعاً) 14000000

11    آب سردکن و گرمکن فمیلی (Famely) – Delton    مستعمل    دستگاه    1    6000000

12    یخچال پلمپ (آکبند) – برند Lie BHERR و     نو و آکبند    دستگاه    2    (جمعاً) 1700000000

13    یخچال و فریزر آلمانی    مستعمل    دستگاه    1    33000000

14    سرور کامل        دستگاه    1    12000000

15    جالباسی فنری        عدد    1    800000

16    اجاق گاز رومیزی سه شعله شعاع گاز – قدیمی    مستعمل    دستگاه    1    1000000

17    یخچال کوچک – 7 فوت – فاقد مارک (مارک نگین)    مستعمل    دستگاه    1    7000000

18    مایکروفر سامسونگ مدل t.d.s    مستعمل    دستگاه    1    8000000

19    جارو برقی قدیمی – مارک البرز 4000    مستعمل    دستگاه    1    6000000

20    بخاری قدیمی – مارک اَرج – گازسوز – مدل 3-1166     مستعمل    دستگاه    1    2800000

                                                                           جمع کل:          2083300000

 

مقرر گردید اموال مذکور درروز    شنبه     تاریخ    1400/9/20        از ساعت    11  الی    11/30در آدرس محل نگهداری اموال واقع در تهران – بهجت آباد – خیابان شهید دکتر حسن عضدی – خیابان شهید حمید صدر – پلاک 11 – طبقه همکف از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت – از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. در غیر این صورت 10درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تایید مزایده، اموال مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. ضمناً هزینه انتقال اموال به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص نقل و انتقال اموال مذکور ندارد.

 

اجرای احکام مدنی شعبه دو مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/20ساعت 11 الی11/30