فروش نانو شیشه کنسانتره

18000000000

توضیحات

9409987720201212

140068460000420432
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان دشتی خورموج (بوشهر) بشماره 980293  مورخ 2/6/1400محکوم علیه محبوبه محمودی  فرزند علی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 18.502.896.871 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له حسین رخشنده نژاد  ونيز پرداخت مبلغ 200.000.000ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح ارزیابی نانو شیشه کنسانتره مورد ارزیابی به شرح ذیل قرار گرفته است .محصول شامل 20گالن نانو نانو شیشه کنسانتره ظروف پلاستیکی آبی رنگ در ظروف با بسته بندی گالن 20لیتری شرح ذیل قیمت گذاری شده است .توضیح محموله قیمت واحد کالا ریال –تعداد گالن –قیمت کل ریال .نانو شیشه کنسانتره قیمت در سایت شرکت 2.000.000.000- 20- 40.000.000.000 –  نانو شیشه کنسانتره قیمت عرف بازار مصرف 9.000.000.000 – 20 گالن – 18.000.000.000  – جمع کل ارزیابی کالا با 55درصد تخفیف به قیمت هیجده میلیارد ریال 18.000.000.000 –  توجه مهم چون نمونه ها از یک طرف دارای پلمپ بوده و امکان شکستن پلمپ در همه نمونه مقدور نمی باشد و از طرف دیگر انجام تست برای تک تک نمونه ها بسیار زمان بر می باشد هنگام فروش باید اصالت تک تک گالن ها از تولید کننده استعلام گردد .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ    ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر تعداد 20گالن به قیمت 18.000.000.000ريال در روز سه شنبه  مورخ 16/9/1400 از ساعت  12الي 13 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران-  خ فدائیان اسلام کوچه شهریاری پلاک 9 فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت12 الی13