فروش ملک مسکونی شش دانگ کرج عظیمیه

49000000000

توضیحات

9809982611000606

140001460000116161
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه  9900911  مطروحه در  این  اجرا  وبا  عنایت  به  صدور اجراییه  صادره از شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی  کرج  له : ابراهیم آمی  احمدی  وابوالفضل طاهری  و خانم  پروانه  پور  مهدی    علیه  : حسین طریقی  محکوم علیع  محکوم  است  به  تکمیل  مشاعات  ئ نیز پرداخت  هزینه  دادرسی  و با توجه به  تقاضای  محکوم  لهم  در  خصوص  اعمال  ماده  ماده  47 قانون  اجرای احکام  مدنی  و  وصول  نظریه کارشناسی    و  هزینه  ساخت  و تکمیل  مشاعات  به  مبلغ  9/630/244/880  ریال  براورده  میگردد    که  در این  راستا  پلاک  ثبتی  24626  فرعی از  161  اصلی  به  میزان  1/17    صدم  دانگ  از  ششدانگ  شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/09/06  از ساعت9صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت    ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده

بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: در خصوص  پرونده  کلاسه  9900911  از محل  وقوع ملک  در کرج  عظیمیه  بلوار  سرو شمالی  خیابان  استخر  شرقی  پلاک  20  آپارتمان  شماره  7 به  شرح  ذیل  :موضوع پرونده  یک  دستگاه  اپارتمان  واقع  در  مجتمع  مسکونی  7  واحدی  شامل  4 طبقه  به انضمام  همکف  و  زیر زمین  می باشد  که  مجتمع  دارای  اسکلت    بتنی  سقف  تیرچه  و بلوک  ونماسازی  سنگ  و آسانسور    بوده  و  انشعابات    آب  مشترک    برق مستقل  و  گاز مستقل  وصل  می  باشد  .

این  ملک  ششدانگ  یک  دستگاه  آپارتمان  مسکونی  واقع در طبقه  چهارم  سمت  جنوبی  به مساحت  152/70  مترمربع  قطعه  7  تفکیکی  با  پلاک  ثبتی  24626  فرعی  از 161  اصلی  مفروز  و  مجزی  شده  از  پلاک  ثبتی  2686  فرعی از  اصلی  مذکور  بوده    که  متعلق به  اقای  حسین  طریقی    در  اداره  ثبت  و اسناد  و واملاک  به  ثبت  رسیده  است  .آپارتمان  مسکونی و تحت سکونت  مستاجر  آقای  سعید حسنی  با مبلغ  پیش پرداخت  1/000/000/000  ریال  و اجاره  ماهیانه  160/000/000  ریال  تا  تاریخ  1400/9/15  بوده وبا  کف  سازی  سنگ و دیوار  نقاشی  و  کاغذ  دیواری  و  گچبری و سقف  کاذب  نور  مخفی  دارای  هال  و  پذیرایی  و  آشپزخانه  با کابینت  ممبران  3  اتاقخواب  و  سرویس بهداشتی  و  حمام  بوده  و سیستم  گرمایش  ان پکیج  و سیستم  سرمایش  داکت  اسپیلت  می  باشد  شایان  ذکر  است  این  آپارتمان  دارای  یک  واحد  پارکینگ  و  یک  باب  انباری  می باشد  و  همچنین  مشاعات  ساختمان  در  طبقه زیرزمین  دارای  سرایداری  و استخر  کوچک  و  جکوزی  و سالن  اجتماعات  و  ورزش بوده  و  در  بام نیز  داری روف  گاردن  و  فضای  سبز  به صورت ناقص  می  باشد .

نظریه  کارشناسی  :ا  عنایت  به  توضیحات  اعلام شده  و در نظر گرفتن  موقعیت  مکانی  و  فضای  مشاعی  و  مشترکات    مساحت  آپارتمان  و  دکوراسیون داخلی  آن  به ارزش  روز ششدانگ  به مبلغ 49/000/000/000 ریال  ارزیابی و اعلام میگردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت9الی10