فروش ملک مسکونی شش دانگ تهران اتوبان سردارقاسمی

39500000000

توضیحات

9709982161600861

140068460000424830
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول – تقسیم ترکه             باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 140068390000012431 مورخه ي 1400/01/08 صادره از شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران  خواهان خانم مهین دخت امیری چیمه علیه خواندگان 1-آقای امیر حسن امیری چیمه 2-خانم مه دخت امیری چیمه 3-آقای امیر حسین امیری چسمه 4-خانم سیمین دخت امیری چیمه 5-خانم پروین دخت امیری چیمه مبنی بر تقسیم ترکه به نحو فروش و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین ورثه به میزان سهم الارث هر یک از آنان که در این راستا ملک به شماره پلاک ثبتی 48/3998 که در صفحه 411 دفتر املاک شماره 168 جلد اول به شماره 50400 به شماره سند مالکیت 642421 به مالکیت مرحوم عزیزاله امیری چیمه ثبت شده است ، از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

1آدرس ملک: تهران-اتوبان شهید سردار قاسم سلیمانی(رسالت)-مجیدیه جنوبی-بعد از مسجد المهدی-کوچه آزادی-پلاک 10

2- مشخصات سند مالکيت: ملک به شماره پلاک ثبتی 48/3998 که در صفحه 411 دفتر املاک شماره 168 جلد اول به شماره 50400 به شماره سند مالکیت 642421 به مالکیت مرحوم عزیزاله امیری چیمه ثبت شده است عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 90 متر مربع قطعه اول تفکیکی شماره 3998 فرعی از 48 اصلی به نشانی فوق الاشاره

3-مشخصات ملک: ملک مسکونی-ساختمانی است در دو نیم طبقه با قدمت ساخت حدود 60 سال دارای موقعیت ملک جنوبی و اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربی دارای نمای سیمانی و ملک دارای کاربری مسکونی که دارای درب ورودی نفر رو چوبی بدون ورودی پارکینگ و جنس پنجره ها ی ساختمان چوبی با حفاظ فلزی آهنیطبقه همکف دارای دو اتاق تو در تو و راهرو دسترسی به طبقات فوقانی کابینت و سینک ظرفشویی نصب شده داخل راهرو و انتهای حیاط دارای سرویس توالت و آشپزخانه بسته با کابینت های جنس فلزی مستعمل و آب گر م کن گاز سوز ایستاده جهت تامین آب گرم ساختمان و کف اتاق ها از سیمان تخته ماله ای و حیاط از جنس موزاییک طرح قدیمی و طبقه اول دارای دو اتاق تو در تو و آشپزخانه بسته با کابینت فلزی و دارای تراس جنوبی و حمام احداثی در داخل تراس مذکور و طبقه دوم دارای یک اتاق خواب و سرویس بهداشتی و انباری ساخته شده با ایرانیت و مابقی سطح پشت بام و یک دستگاه کولر آبی نصب شده -ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن است-ملک دارای پهنه R122 است -حداکثر تراکم مجاز ساختمان 180 درصد و تعداد طبقه مجاز 3 طبقه و حداکثر سطح اشغال طبقات زریر زمین اول و دوم 80 درصد و طبقه یک و سه 60 درصد است-لازم به ذکراست که ساختمان می بایست عقب نشینی از سمت شمال به 1.2 متر داشته باشد.

4- نظريه کارشناسي: با عنايت به بازديد ميداني-موقعيت استقرار-نوع کاربري (مسکوني)–  و اسناد و مدارک موجود در پرونده-قيمت کارشناسي شش دانگ آپارتمان به شماره پلاک ثبتي موصوف مبتني  و محدود به معاينه محلي و بررسي اطلاعات و تصاوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده – نوسانات بازار بدون احتساب هرگونه ديون و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي –خصوصي –دولتي-بانکها-امور مالياتي و شهرداري و فارغ از اصالت اسناد ابرازي- مسائل و سوابق ثبتي و حقوقي مرتبط و خارج از هرگونه احراز مالکيت و در صورتي که منعي جهت نقل و انتقال از نظر قوانين جاري کشور نداشته و بلامعارض باشد-به ميزان 39/500/000/000ريال معادل سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعلام شده است. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  شده مقدار  ششدانگ پلاک ثبتي موصوف  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/10 راس ساعت 09:30صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت9:30