فروش ملک اداری شش دانگ تهران میدان ونک

49500000000

توضیحات

9109982117200194

140068460000445619
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(2)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان یزد بشماره 910694  مورخ 24/3/1400  محکوم علیه شرکت نورد ولوله ارژن صنعت ایساتیس … امیر عسگری خواه فرزند محمد  محكومند  به ‌پــرداخت تضامنی مبلغ113.336.169.480  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له بانک تجارت با نمایندگی امیر حسین آقا زمانی ونيز پرداخت مبلغ573.500.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره  25510 فرعی از 70 اصلی  واقع در بخش 11  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران  میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی نبش کوچه های بهار و سرو پلاک31طبقه 5 واحد جنوبی شماره 11 با کیفیت آپارتمان مورد کارشناسی به مساحت 23/101یکصد ویک متر و بیست و سه دسیمتر مربع سمت جنوبی طبقه5 که مقدار 44/3متر مربع ان بنای پیشرفته به فضای خیابان است .آپارتمان مورد کارشناسی در سمت جنوبی طبقه پنجم یک ساختمان تجاری اداری 105طبقه سه بر اسکلت فلزی با قدمت حدود 24سال ساخت دارای نمای شیشه ایی با قاب های فلزی و شیشه ایی یک جداره قرار دارد که شامل 3طبقه زیرزمین به عنوان مشاعات سرایداری تاسیسات و پارکینگ طبقه همکف با کاربری 5واحد تجاری ورودی طبقات و راهرو مشاعی دسترسی به آسانسور مخصوص حمل خودرو و در و6طبقه روی همکف به انضمام یک سوئیت هم در طبقه فوقانی ششم می باشد که طبقات اول و دوم بصورت 2واحدی و طبقات 3-4-5و6بصورت 3واحدی بوده و یک واحد حدود 25متر مربعی هم در طبقه فوقانی ششم است. ساختمان دارای درب ورودی آهنی شیشه خور دو لنگه درب بازکن تصویری یکدستگاه آسانسور نفربر یکدستگاه آسانسور مخصوص حمل خودرو از طبقه همکف تا منفی سه کف دیوارها ی ورودی سنگ کف پله ها سنگ دیوارهای راه پله طبقات از طبقه منفی یک تا تا طبقه آخر سنگ و از منفی یک تا طبقه آخر سنگ و از منفی سه اندود سیمان سفید کف طبقات زیرزمین با منفی ها سنگ و دیوار هایشان قرنیز و اندود سیمان سفید آب و گاز اشتراکی موتور خانه مرکزی شوفاژ و سرمایش چیلر بوده که به اظهار نگهبان ساختمان آقای سید علی زینعلی مدتهاست چیلر ساختمان خراب شده و فاقد سیستم سرمایش است . آپارتمان مورد کارشناسی دارای درب ورودی چوبی دو لنگه با حفاظ آهنی آکاردئونی  برق اختصاصی آب گاز اشتراکی درب بازکن تصویری یک سالن یک اتاق آشپزخانه بسته با کابینت های زمینی فلزی و هوایی ام دی اف یک سرویس بهداشتی سرامیک پوشش کف سالن و اتاق سرامیک کل پنجره های سالن با کناف پوشانده شده و سپس روی اکثر سطوع آنها با انواع و اقسام سرامیک پوشانده شده دیوارهای اتاق در اندود گچ و رنگ و سقف سالن و اتاق نیز دارای سقف کاذب طرح دار بوده که به تازگی تعمیر و بازسازی شده است . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 49.500.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مذکور در تصرف شرکت دیزه به مدیریت نیما اروم چی می باشد و ملک اداری می باشد و در اجاره می باشد .در اجاره شرکت دیزه در خصوص مبلغ اجاره و مدت آن اطلاعاتی در اختیار کارمند نبوده و مدیر حضور نداشته و جوابگوی تماس نبوده است . لذا مقرر گردید  شش دانگ  پلاک ثبتی بشماره  25510 فرعی از 70 اصلی  واقع در بخش 11  تهران  به مبلغ 49.500.000.000ريال  در روز شنبه مورخ 4/10/1400 ازساعت  9الی 9:30  با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت9الی9:30