فروش ملک اداری شش دانگ تهران خ شریعتی

46500000000

توضیحات

9709982178300712

140068460000441659
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

موضوع : مزایده نوبت اول یک واحد اداری (قول نامه ای و فاقد سند ثبتی است  ) در مرکز خرید ظفر واقع درخیابان شریعتی تهران

 

  درراستای اجرای پرونده کلاسه 9709982178300712  با شماره بایگانی 9900039 /2ج (معروف به سکه ثامن) به نام محکوم علیه آقای  فرهاد زاهدی فر فرزند یوسفعلی ،یک واحد اداری  به مساحت 70 مترمربع با مشخصات ذیل وفق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد . بنابراین به موجب ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی :   یک واحد اداری  در طبقه 8 مجتمع نگین ظفر با شماره واحد 10 به مساحت 70 مترمربع به نام آقای فرهاد زاهدی فر فرزند یوسفعلی ( واقع در تهران خ شریعتی -مقابل خ دستگردی (ظفر)مرکز خرید نگین ظفر  دارای درب ضد سرقت -کف پوش سنگ -اسپلیت نصب شده- دارای پارتیشن – دوربین مداربسته – آیفون تصویری می باشد *با توجه به موقیعت مکانی و زمانی و لحاظ نمودن قیمت روز بازار  ملک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مجموع به مبلغ 000 /000 /500 / 46 ریال بر آورد شده است

بنابراین به موجب بند 7 و 8 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده ملک فوق روز شنبه مورخ 20 /09 /1400 از  ساعت 30 :10 صبح  (ده صبح  ) الی 30 :11(یازده و نیم ) در ادرس تهران – فلکه دوم صادقیه- خ آیت اله کاشانی – بلوار اباذر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 (جرایم رسانه و رایانه ) تهران – اجرای احکام  برگزار می گردد به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین  پیشنهاد را ارایه نمایید به فروش می رسد که برنده مزایده مبلغ 10 درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستر ی (از طریق دستگاه پوز) پرداخت نموده و الباقی مبلغ پیشنهادی حداکثر ظرف مهلت یک ماه به شماره حساب فوق واریز گردد در غیر اینصورت هزینه اجرا کسر و الباقی به حساب دولت واریز می گردد و مزایده تجدید می شود .

*طبق بند  4 ماده 127 افرادی که بر اساس قانون ممنوع از خرید می باشند حق شرکت در مزایده را ندارند *

توضیح اینکه شرکت کنندکان محترم از آوردن چک و پول نقد خودداری نموده و پول در کارت بانکی داشته باشند

* بر اساس ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی شرکت کنندگان می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید املاک جهت هماهنگی به اجرای احکام مراجعه نمایند .  

دادورز دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران – سهراب حسینی ریک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10:30 الی11:30