فروش خودرو سواری تیبا2 سفید مدل1398

1150000000

توضیحات

8909980250601598

140091460000507344
شعبه اجراي احكام مدني بخش فشافويه تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن آگهي:

مزایده در خصوص پرونده کلاسه بایگانی  0000011    محکوم له  منیره احمدی      به طرفیت محکوم علیه      علیرضا فلاحتی تاجی بیوک        ،نسبت به اموال منقول  سواری سیستم سایپا تیپ تیبا 2 مدل 1398 رنگ سفید روغنی شماره موتور 8731630 شماره شاسی 1214294شماره پلاک انتظامی 2- 561 م 38  ذیل واقع در  :در پارکینگ شهدای حسن آباد

شامل : 

موضوع پرونده بازدیده و نظریه کارشناسی به شرح آتی معروض می گردد . 

الف : مشخصات وسیله نقلیه بر اساس مدارک شماره گذاری :

    نوع سواری سیستم سایپا تیپ تیبا 2 مدل 1398 رنگ سفید روغنی شماره موتور 8731630 شماره شاسی 1214294شماره پلاک انتظامی 2- 561 م 38 مالک علیرضا فلاحتی تاجی بیوک

ب – وضعیت ظاهری وسیله در زمان بازدید ( مورخه 1400/08/23) :خودرو با مشخصات فوق در پارکینگ شهدای حسن آباد مورد بازدید قرار گرفت در بدنه سمت راست درب عقب و درب جلو گلگیر جلو آثار خوردگی  دارد – دارای آج لاستیک ها حدود 50درصدملاحظه گردید  ، به علت نبود سوئیج بررسی قسمت های داخلی و موتوری و فنی مقدور نگردید و لیکن حسب اعلام تلفنی مالک خودرو فاقد صفح کلاج می باشد و نقص فنی از آن ناحیه دارد .

ج – اظهار نظر کارشناسی:  با عنایات مشخصات و وضعیت مشروحه بالا و با در نظر گرفتن مدل و سال ساخت خودرو ( 1398 ) و استعلام قیمت از بازار خرید و فروش فعلی خودرو ، ارزش و قیمت خودروی موضوع پرونده به مبلغ 1150000000 ریال  معادل یکصد و پانزده میلیون تومان برآورد می گردد .

 

مزایده در روز دوشنبه    به تاریخ 1400/09/29      از ساعت 9:30    صبح الی10:30    صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

 

مدیر اجرای احکام مدنی

علی اصغرملکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9:30الی10:30