فروش خودروسواری پژوپارس خاکستری مدل 1387

90000000000

توضیحات

9809980330900714

140068460000426810
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به ئموجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/9901012/122ج از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 990065مورخه 99/2/1-اجراییه 990078مورخه 99/4/8-محکوم له آقای ناصر نادری فرزند ذبیح اله -محکوم علیه آقای اکبر نیک عدل فرزند علی اصغر -محکوم به مبلغ 400/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 479/764/822ریال -حق الوکاله وکیل 20/000/000ریال – هزینه دادرسی 12/160/000-نیم  هزینه کارشناسی 5/000/000ریال -عشراجرای دولت 45/846/242ریال -حسب ارزیابی خودروی سواری پژو پارس به شماره انتظامی 196ص94ایران55مدل 1387 خاکستری رنگ به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

حضور ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر

احتراماً عطف به درخواست شماره 9901012 مورخ …………………………… و به استناد سند ابزاری رویت شده و بدینوسیله مشخصات خودرو بازدید شده و نتیجه ارزیابی آن به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف) مشخصات خودرو

شماره انتظامی: 196ص94

    ایران 55

نوع: سواری

سیستم و تیپ: پژو پارس

مدل: 1387    رنگ: خاکستری

شماره شاسی: 50350609

شماره موتور: 12486232988

تعداد چرخ: 4    تعداد محور: 2

تعداد سیلندر: 4

نوع سوخت: بنزین

ظرفیت: 5 نفر

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو (در زمان بازدید)

اطاق؛ بدنه: از اطراف دارای خوردگی است    موتور: در حد مدل

داشبورد: سالم    گیربکس: در حد مدل

صندلی و تودوزی: سالم و در حد مدل    دیفرانسیل: در حد مدل

تجهیزات:    تایرها:  50%

نقایص ظاهری از قبیل شیشه‌ها، چراغ‌ها، سپرها و …   

درصد استهلاک:……………..

قابلیت شماره گذاری      دارد          ندارد     خودرو مذکور قابلیت بازسازی    دارد        ندارد

 

توضیحات: فاقد باطری است، از قسمت‌های گلگیر جلو چپ، درب جلو چپ، درب صندوق عقب، درب جلو راست دارای خوردگی جزئی است.

قیمت پایه کارشناسی: نهصد میلیون ریال ، معادل نود میلیون تومان

تاریخ مزایده  1400/9/24 ساعت 13 الی 13/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید خودرو  5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

 


دادورز اجراي احكام شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران – شهين پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت13الی13:30