فروش خودروسواری پرایدنقره ای مدل1383

720000000

توضیحات

9409982610700770

140001460000121695
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه 977470و صادره از شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی کرج  له:  نعمت  اله حیدر  پور  علیه : مهدی نوذری    محکوم علیه محکوم است به پرداخت  2/345/000/000  ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ 11/750/000 ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ملک بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/  9 /  24    از ساعت 9الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

با  احترام  و اجرای  قرار  کارشناسی  صادره  مبنی  بر  رسیدگی  و  اظهار  نظر  موضوع  پرونده  کلاسه  9900117  در خصوص  بررسی  واصالت  و  تعیین  قیمت  خودرو ی  سواری  پراید    توسط  اینجانب  حسب  دستور  از  وسیله  نقلیه  صدر الاشاره  بازدید  نموده  و  نظریه  کارشناسی  حهت  هر  گونه  بهره  برداری  اعلام  می  گردد  :

مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 441و52ایران21

نوع :  سواری

سیستم :      پژو

مدل :      1383     رنگ :      نقره ای متالیک

شماره شاسی :  83677123

شماره موتور :  2116271

تعداد چرخ :      4 چرخ    تعداد محور :    2 محور

تعداد سیلندر :  4 

نوع سوخت :      بنزین 

ظرفیت :  5

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید کارشناسی :

اطاق وبدنه :  سپر جلو و عقب گلگیر ودرب جلو راست گلگیر و درب عقب چپ سقف آینه بغل سمت چپ و …و دور تا دور دارای آثار بازسازی میباشد

داشبورد :      متناسب با مدل خودرو

صندلی وتودوزی :    متناسب با مدل خودرو

تجهیزات  : –

نقایص ظاهری :.  دور تا دور بدنه دارای آثار بازسازی و … میباشد    موتور :متناسب با مدل خودرو                       

گیربکس :   

دیفرانسیل :   

تایر ها :  20درصد

سایر  :  خودروی مذکور فاقد سوئیچ بوده و دربهای وسیله نقلیه به منظور بررسی حک شاسی باز نشده فلذا نسبت به بررسی حک موتور و پلاکت مشخصات و اطاق اقدام شده و نظریه فعلی در صورت اصالت و فابریک بودن اطاق فاقد می باشد ضمنا با توجه به توقیف 8 ماهه خودرو در پارکینگ خسروی مهرشهر نیازمند هزینه های ترخیص سرویس مکانیکی باطریسازی و … می باشد.

ارزش پایه خودرو :

با  عنایت به  مراتب  فوق  ارزش  خودرو به  مبلغ 720/000/000  ریال  معادل  تومان  ارزیابی  واعلام  میگردد  .

دادورزشعبه  3 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – اسکینی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی10