فروش تعداد 18598 قطعات و اقلام نو و مازاد خودروهای تویوتا ( به صورت کلی و یکجا ) مستقر در انبار حمل و نقل زمینی ” هما ” ( طی 596 آیتم به شرح لیست پیوست )

رایگان

توضیحات

: فروش تعداد 18598 قطعات و اقلام نو و مازاد خودروهای تویوتا کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20