فروش اموال و وسایل منزل

991500000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010600324
شماره آگهی:
140168460000593029
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران مبنی بر تقسیم ترکه له اقدس مقدسی ، بلقیس مقدس، اختر مقدس علیه بدری حاجی علی مددی محکوم علیه محکوم است به فروش مال منقول سهم الارث، به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور تقسیم ترکه از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در دماوند، بعد از امامت، خیابان مسعود سعد پلاک 3 طبقه اول واحد 2 می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. ردیف1، صورت اموال، مبل استیل هفت نفره با چهار عدد صندلی میزبان به رنگ آبی روشن به انضمام میز عسلی رویه شیشه مستطیل و دو عدد میز عسلی رویه شیشه ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 220/000/000 ، قیمت کل، 220/000/000 ، ردیف4، صورت اموال، پنج عدد لوستر آویز کریستال در سایزهای مختلف ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 25/000/000 ، قیمت کل، 25/000/000 ، ردیف5، صورت اموال، تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ مدل kld-55hx750 با میز تلویزیون چوبی دو طبقه چهار کشو ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 100/000/000 ، قیمت کل، 100/000/000 ، ردیف 7، صورت اموال، ساعت دیواری چوبی بلند کوارتز ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 3/000/000 ، قیمت کل، 3/000/000 ، ردیف8، صورت اموال، میز عسلی چوبی گرد رویه شیشه ای ، تعداد، 2 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 5/000/000 ، قیمت کل، 10/000/000 ، ردیف9، صورت اموال، تابلو خاتم کاری ابعاد حدود 50*10، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 2/000/000 ، قیمت کل، 2/000/000 ، ردیف10، صورت اموال، تابلو آبرنگ زمینه درخت و آب ابعاد حدود 70*120 ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 2/500/000 ، قیمت کل، 2/500/000 ، ردیف 11، صورت اموال، میز عسلی قدیمی چوبی ، تعداد، 2 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 2/000/000 ، قیمت کل، 4/000/000 ، ردیف12، صورت اموال، مبل راحتی نه نفره به رنگ قهوه ای روشن، تعداد، 1 ، واحد، دست ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 20/000/000 ، قیمت کل، 20/000/000 ، ردیف13، صورت اموال، میوه خوری پایه دار برنجی ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 15/000/000 ، قیمت کل، 15/000/000 ، ردیف14، صورت اموال، سینما خانگی سونی با بلندگوهای مربوطه ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 14/000/000 ، قیمت کل، 14/000/000 ، ردیف15، صورت اموال، میز نهارخوری ده نفره پایه چوبی طلایی نقره ای شیشه با ده عدد صندلی استیل رویه پارچه راه راه آبی کم رنگ ، تعداد، 1 ، واحد، دست ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 90/000/000 ، قیمت کل، 90/000/000 ، ردیف17، صورت اموال، یخچال فریزر پروفایل سفید رنگ قدیمی ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 150/000/000 ، قیمت کل، 150/000/000 ، ردیف، 18 ، صورت اموال، تلفن رومیزی تکنوتل ، تعداد، 2 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/000/000 ، قیمت کل، 2/000/000 ، ردیف، 19 ، صورت اموال، میز نهارخوری شش نفره چوبی ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 22/000/000 ، قیمت کل، 22/000/000 ، ردیف، 20 ، صورت اموال، ماشین ظرفشویی سفید رنگ مارک بوش ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 80/000/000 ، قیمت کل، 80/000/000 ، ردیف، 21 ، صورت اموال، مقداری ظروف آشپزخانه مستعمل در حد متعارف ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 7/500/000 ، قیمت کل، 7/500/000 ، ، ردیف، 23 ، صورت اموال، تابلو ابعاد تقریبی 80*60 ائمه اطهار ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/500/000 ، قیمت کل، 1/500/000 ، ردیف، 25 ، صورت اموال، بوفه کرم طلایی چهار طبقه رویه شیشه ، تعداد، 1 ، واحد، تخته ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 15/000/000 ، قیمت کل، 15/000/000 ، ردیف، 26، صورت اموال، نه عدد شکلات خوری کریستال آبی رنگ، دوعدد قندان کریستال، یکعدد میوه خوری بزرگ، ده عدد استکان رنگی ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 26/000/000 ، قیمت کل، 26/000/000 ، ردیف، 28 ، صورت اموال، تلویزیون 21 اینچی سونی نقره ای رنگ با میز تلویزیون شیشه ای مشکی رنگ ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 4/500/000 ، قیمت کل، 4/500/000 ، ردیف، 29 ، صورت اموال، تخت یک نفره چوبی با تشک و درآور کرم رنگ چوبی ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 8/000/000 ، قیمت کل، 8/000/000 ، ردیف، 30 ، صورت اموال، میز فرفورژه ، تعداد، 2 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/500/000 ، قیمت کل، 3/000/000 ، ردیف، 31 ، صورت اموال، رخت آویز الومینیومی ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت،مستعمل، قیمت واحدريال، 1/200/000 ، قیمت کل، 1/200/000 ، ردیف، 32 ، صورت اموال، ساعت دیواری مارک سیلیکون ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/200/000 ، قیمت کل، 1/200/000 ، ردیف، 33 ، صورت اموال، میز توالت هشت کشو چوبی با آیینه ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 6/000/000 ، قیمت کل، 6/000/000 ، ردیف، 34 ، صورت اموال، میز تلفن چوبی دو کشویی ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/200/000 ، قیمت کل، 1/200/000 ، ردیف، 35 ، صورت اموال، کتابخانه چوبی قهوه ای ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 4/500/000 ، قیمت کل، 4/500/000 ، ردیف، 36 ، صورت اموال، ساعت دیواری مارک ایرشا ، تعداد، 1، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/200/000 ، قیمت کل، 1/200/000 ، ردیف، 37 ، صورت اموال، بوفه چوبی مربعی شیشه های حاوی مقداری دکوری و بلورجات و غیره ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 12/000/000 ، قیمت کل، 12/000/000 ، ردیف، 39 ، صورت اموال، تحت چوبی دونفره با تشک و دو عدد پاتختی دو کشو چوبی ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 20/000/000 ، قیمت کل، 20/000/000 ، ردیف، 41 ، صورت اموال، دستگاه ورزشی توتال کور ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/200/000 ، قیمت کل، 1/200/000 ، ردیف، 42 ، صورت اموال، تلویزیون 21 اینچ ال جی با زیر تلویزیون دو تکه چوبی مشکی درب شیشه ای ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 4/000/000 ، قیمت کل، 4/000/000 ، ردیف، 43 ، صورت اموال، ضبط صوت ام پی تری سامسونگ ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 3/500/000 ، قیمت کل، 3/500/000 ، ردیف، 44 ، صورت اموال، مبل راحتی دو نفره چوبی قهوه ای روشن ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 6/000/000 ، قیمت کل، 6/000/000 ، ردیف، 45 ، صورت اموال، تلفن رومیزی تلفنیکا ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/000/000 ، قیمت کل، 1/000/000 ، ردیف، 47 ، صورت اموال، سینی مسی نقره ای رنگ گرد ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 12/000/000 ، قیمت کل، 12/000/000 ، ردیف، 48 ، صورت اموال، ماشین لباسشویی سفید آبسال ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 16/000/000 ، قیمت کل، 16/000/000 ، ردیف، 49 ، صورت اموال، ماشین لباسشویی قدیمی لاوامات ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 15/000/000 ، قیمت کل، 15/000/000 ، ردیف، 52 ، صورت اموال، میز کار چوبی قهوه ای رنگ با یکعدد صندلی چرخدار معمولی ، تعداد، 1 ، واحد، مجموعه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 6/000/000 ، قیمت کل، 6/000/000 ، ردیف، 54 ، صورت اموال، تلفن فکس شارپ قدیمی ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 5/000/000 ، قیمت کل، 5/000/000 ، ردیف، 55 ، صورت اموال، صندلی چوبی قهوه ای رنگ ، تعداد، 3 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/500/000 ، قیمت کل، 4/500/000 ،ردیف، 56 ، صورت اموال، جارو برقی قدیمی سبز رنگ سطلی مجیک، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستمعل ، قیمت واحدريال، 4/500/000 ، قیمت کل، 4/500/000 ، ردیف، 57 ، صورت اموال، لپ تاپ لنوو با ساک ، تعداد، 1 ، واحد، دستگاه ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 30/000/000 ، قیمت کل، 30/000/000 ، ردیف، 58 ، صورت اموال، لوستر 5 شعله حبابی ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 5/000/000 ، قیمت کل، 5/000/000 ، ردیف، 59 ، صورت اموال، آینه دور چوبی به ابعاد تقریبی 50*60 ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 4/000/000 ، قیمت کل، 4/000/000 ، ردیف، 60 ، صورت اموال، ساعت دیواری مارک کوارتز ، تعداد، 1 ، واحد، عدد ، وضعیت، مستعمل ، قیمت واحدريال، 1/500/000 ، قیمت کل، 1/500/000 ، جمع کل: 991/500/000 ریال اعلام و برآورد میگردد و مقرر است در مورخ 1401/11/04 ساعت 11:00الی 12:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04