فروش اموال و وسایل اداری

222000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982160700686
شماره آگهی:
140168460000562025
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش اموال منقول

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0001498/2 ج له اقاي احمد جاجرمي فرزند محمدعلي – فريبا جاجرمي فرزند محمدعلي – فاطمه جاجرمي فرزند آقاصفرعلي – پروين جاجرمي فرزند محمدعلي- محمدمهدي جاجرمي فرزند محمدعلي با وکالت اقاي امير شيرزادي و عليه شركت صنايع دوك ريس سهامي خاص که به موجب دادنامه شماره 9709972160700359 و اجرائیه شماره 9710422160700162 مورخ 1397/5/9 صادره از شعبه 42 داد گاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/095/164/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/315/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/2 لغایت اجرای دادنامه و پرداخت مبلغ 64/998/444 ریال حق الوکاله در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که اموال منقول از محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی و بشرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.

بازگشت به ارجاع كارشناسي پرونده به شماره 9609982160700686 و بايگاني 0001498 مورخ 09/08/1401 موضوع كارشناسي اموال منقول خواهان احمد جاجرمي و … به طرفيت شركت صنايع دوك ريس جهت تعيين و ارزيابي اموال منقول توقيفي به استحضار مي رساند :

ضمن مراجعه به آدرس خيابان ميرداماد – كوچه دفينه – پلاك4 – طبقه 3 و همچنين اموال موجود در آدرس بلوار كشاورز .. با انجام بررسي ها و معاينات لازم و با توجه به اظهارات شاكي و همچنين دريافت قيمت خدمات و اجناس با استعلام شفاهي از دواير ذيربط. لذا با عنايت به موارد فوق الذكر و نوسانات بازار و ساير عوامل موثر – قيمت گذاري مطابق جدول به شرح ذيل قيمت كل 222/000/000 ريال معادل بيست و دو ميليون و دويست هزار تومان محاسبه و تقديم مي گردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد دستمزد كارشناسي مطابق تعرفه (دستورالعمل تعرفه دستمزد،25/12/1398 بر اساس ماده 6 و ماده11 و تبصره 6 ماده11) به مبلغ 10.000.000 ريال محاسبه گرديده ، را پرداخت نمايند. به پيوست جدول اقلام تقديم حضور مي گردد.

رديف نام كالا ارزش

1 ميز چوبي قهوه اي و ميز مستطيل 3/000/000 ريال

2 مانيتور ال جي tv30bh دو عدد 2/000/000 ريال

3 پرينتر پاناسونيك اف ام 386 فكس 10/000/000 ريال

4 اسكنر كنون 13/000/000 ريال

5 پرينتر اپسون 10/000/000 ريال

6 پرينتر اچ پي 1300 10/000/000 ريال

7 ماشين نويس قديمي 6/000/000 ريال

8 قاليچه مستعمل 2 در 1/5 10/000/000 ريال

9 فرش مستعمل 2در 1/5 10/000/000 ريال

10 ميز جلو مبلي 500/000 ريال

11 ميز چوبي مديريتي 6/000/000 ريال

12 تلفن پاناسونيك 5 عدد 25/000/000 ريال

13 مبل راحتي 4 نفره 15/000/000 ريال

14 گاوصندوق خرم 15/000/000 ريال

15 گاو صندوق كاوه 2 ط 10/000/000 ريال

16 ميز جلو مبل شيشه اي 500/000 ريال

17 ميز اداري بزرگ 4/000/000 ريال

18 ميزكنفرانس شيشه اي 4/000/000 ريال

19 فايل چوبي دو كشو 500/000 ريال

20 فايل سه كشو 600/000 ريال

21 ميز مديريتي چوبي 4 كشو 5/000/000 ريال

22 ميز كنفرانس چوبي 5/000/000 ريال

23 ميز كوچك 1/000/000 ريال

24 ميز چوبي مشكي 1/000/000 ريال

25 ميز دو كشو قهوه اي 1/000/000 ريال

26 ماشين حساب شارپ و كاسيو 5 عدد 2/500/000 ريال

27 تابلو سرباز هخامنش 500/000 ريال

28 دوك نخ 33 عدد 500/000 ريال

29 زونكن 243 عدد 1/200/000 ريال

30 كپي ناسيونال 6/000/000 ريال

31 تابلو عكس و ابرنگ و .. 9 عدد 1/000/000 ريال

32 ساعت ديواري 6 عدد 1/200/000 ريال

33 گلدان 11 عدد 500/000 ريال

34 ليوان نعلبكي و جاسيگاري و پيش دستي 5 عدد قاشق و چنگال 3 عدد 500/000 ريال

35 كتاب 27 جلد 500/000 ريال

36 كپسول اتش نشاني 1 عدد 500/000 ريال

37 يخچال ازمايش 9 فوت 4/000/000 ريال

38 اجاق گاز دو شعله استيل گريل 3/000/000 ريال

39 سانترال تلفن مشكي 1/500/000 ريال

40 صندلي گردان و معمولي 27 عدد 30/000/000 ريال

41 اوراق باطله شركت 6 گوني 500/000 ريال

جمع كل 222/000/000 ريال

نظریه کارشناسی: با توجه به مشروحه مذکور ارزش اموال منقول جمعا به مبلغ 222/000/000 ریال برآورد جهت پایه مزایده اعلام نظر میگردد.

بنابر این مقرر گرديد اموال منقول فوق وفق نظر کارشناسی منعکس در پرونده در روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 از ساعت 11/30 در اتاق مزایده واقع در مجتمع قضائی صدر تهران در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع قضائی صدر طبقه اول اتاق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد /

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3