فروش اموال شامل :اقلام فلزی وتجهیزات الکترونیکی وقطعات پلیمری

3474000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982160101079
شماره آگهی:
140191460000531926
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول )

در پرونده کلاسه فوق اجرای احکام مدنی، محکوم غلامرضا محتشم فرزند اسدا.. محکوم است به پرداخت 3/948/258/656 ریال و هزینه کارشناسی به میزان 8/000/000 ریال در حق محکوم له مجید قاسمی و پرداخت هزینه های اجرایی به میزان 560/159/000 ریال که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت مال توقیفی جمعا به ارزش   3/474/000/000 ریال برآورده شده و سپس مقرر گردید در تاریخ 1401/10/26 از ساعت 09 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در استان تهران شهرستان ملارد صفادشت بلوار اصلی ضلع شمال میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان (پوز) موجود در دادگاه به سپرده موقت دادگستری از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد . نشانی صفادشت پارکینگ محمدی مال توقیفی منقول به شرح ذیل می باشد: 

1- اقلام فلزی شامل لوله گالوانیزه داربست تسمه و ورق فولادی به وزن تخمینی 9000 کیلو گرم قیمت واحد 98/000 ریال قیمت کل 882/000/000 ریال

2- تجهیزات الکترونیکی ضایعاتی شامل سیم پیچ مسی چدن پلاستیک فولاد به وزن تخمینی 1700 کیلو گرم قیمت واحد 1/410/000 ریال قیمت کل 2/397/000 ریال

3- قطعات پلیمری و پلاستیکی اسقاطی به وزن تخمینی 3000 کیلو گرم قیمت واحد 65/000 ریال قیمت کل 195/000/000 ریال لازم به ذکر است وزن اقلام فوق الذکر تخمینی میباشد که در صورت خریداری مجددا وزن و تحویل خریدار میشود . همچنین اموال فوق الذکر به صورت کلی فروخته میشود . با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه مزایده اقلام جمعا 3/474/000/000 ریال برآورد و اعلام میگردد ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26