فروش اموال اثاثیه

883500000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920002156909,9809987810200297
شماره آگهی:
140191460000527921
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش چهاردانگه
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(بسمه تعالی)

مزایده اموال منقول – نوبت اول

 

در راستای اجرائیه های به شماره 9910427810200088مورخ 1399/10/03و 140191420000580667مورخ 1401/07/02 صادره از شعبه دوم شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه در پرونده های اجرائی به کلاسه 9900368و 980378و0100211 مطروحه در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه محکوم علیها خانم مرضیه نوری محکوم است49/442/000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/744/000ریال خسارت هزینه دادرسی در پرونده 0100211و نیز پرداخت مبلغ 7/500/000اجورمعوقه بعلاوه پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و همچنین پرداخت مفاصاحساب و دیون دولتی(آب و برق و گازتلفن و دارائی)و مبلغ 617/500ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه در پرونده به کلاسه 9900378در حق محکوم له آقای علی صمدی فرزند بالاخان و نیم عشر دولتی در حق صندوق درآمد دولت ؛ که در این خصوص اموال محکوم علیه که شامل موارد ذیل در پرونده به کلاسه 0100211واقع در چهاردانگه-خیابان شهید محبوب پلاک 65توقیف و تحویل امین اموال گردید و در روز مقرر اعلامی به مزایده گذاشته خواهد شد.

 

1- یخچال فریزر کارکرده مستعمل مارک سینجر 25/000/000ریال

2- قلیان شیشه ای مستعمل 1/000/000ریال

3- یک جلد قرآن با جعبه مربوطه**

4- کیف کمری 150/000ریال

5- جعبه رمز دار محتوی آویز و گردنبند2/000/000ریال

6-چینی آلات و انواع چینی 1/000/000ریال

7- یک کارتن بلوریجات2/000/000ریال

8-یک کارتن لیوان 2/000/000ریال

9- ماشین لباسشوئی سامسونگ 5/000/000ریال

10-ساعت دیواری200/000ریال

11-بخاری گازی3/000/000ریال

12-اجاق گاز 4شعله آردل 3/500/000ریال

13-تلویزیون سامسونگ 21اینچ 2/000/000ریال

14-رختخواب مستعمل یک مجموعه 1/000/000ریال

15-میز ناهارخوری4نفره چوبی 1/000/000ریال

16-ظروف پلاستیکی یک مجموعه500/000ریال

17-سرویس قابلمه روحی بزرگ 9/000/000ریال

18-یک مجموعه چینی آلات داخل در قابلمه روحی 15/000/000ریال

19-آئینه قدی چوبی مستعمل **

20-مبلمان 7نفره رویه چرمی 2/000/000ریال

21-سماور برقی 2عدد3/000/000ریال

22-تخت چوبی و خوشخواب مستعمل **

23-میز تلویزیون و ضبط و باند ***

24-یک مجموعه ظروف مختلف **

25-یک تخته فرش دستباف 2/000/000ریال

26-موکت -زیلو و فرش ماشینی مستعمل **

27-انواع پوشاک زنانه و مردانه **

28-جاروبرقی سامسونگ 5/000/000ریال

29-ظروف ملامینی و سینی استیل یک مجموعه 3/000/000

30-خرده ریز یک مجموعه **

کلیه اموال مذکور توسط کارشناس منتخب اجرای احکام ارزیابی و مقرر گردیده است اموال توقیفی با مشخصات مشروحه روز یک شنبه مورخ 1401/10/25راس ساعت 15:30 الی 16بعد از ظهر در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه بفروش برسد و افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند، در تاریخ مذکور به این اجرای احکام مراجعه و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.

 مزایده در تاریخ و راس ساعت تعیینی ازمبلغ پایه کارشناسی کل اموال به ارزش 88/350/0000ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود و10% درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از طرف خریدارباید به حساب سپرده دادگاه واریز گردد. و متذکر می شود که فروش اموال فوق الذکر بصورت کلی و یکجا صورت خواهد گرفت در صورت عدم واریز مابقی مبلغ مزایده توسط برنده مزایده مبلغ ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از مزایده به این دفتر مراجعه نمایندتا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود.ضمنا به منظور شرکت در مزایده همراه داشتن کارت ملی و مبلغ ده درصد قیمت پایه مزایده به صورت چک بانکی تضمین شده به نام اجرای احکام مدنی دادگاه چهاردانگه و خود شخص شرکت کننده یا به صورت نقدی الزامی است . 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25