ساختمان 5 طبقه شامل 4طبقه 3واحدی و طبقه آخر 2 واحدی واقع در خيابان ميرزا طاهر-كوچه كدخدايي(شماره 17)-نبش مادي-ساختمان گلهاواقع در

175400000000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920001205036
شماره آگهی:
140009460000262778
شعبه صادر کننده:
شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

)دستور فروش ملک مشاعی )

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه–20–اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0000364ج20 محکوم له: سپهر زماني – سهيل زماني – مهوش افيونيان – غلامرضا صامتي محکوم عليه: فريبا صفيقلي – سعيد مجيدي موضوع لازم الاجرا: فروش مال مشاعي مبنی برفروش شش دانگ پلاک ثبتی شماره 4/61 بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج درنظریه کارشناسی که ذیل درج شده است در تاریخ 24 / 11 /1400 ساعت30 : 9 صبح درمحل واقع درخیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده.ملکی طرفین و اکنون درتصرف مالکانه میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 17/540/000/000 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

شش دانگ پلاك ثبتي 4/61 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان آدرس:اصفهان-خيابان ميرزا طاهر-كوچه كدخدايي(شماره 17)-نبش مادي-ساختمان گلها-كدپستي 8185795887(مالكيت سپهر و سهيل زماني فرزند احمد به استثنا بها ثمنيه اعياني) 1-مشخصات مالكيتي-قراردادي: مدارك ابرازي شامل پنج سند مالكيت تك برگ با مشخصات زير: شماره چاپي ميزان مالكيت پلاك ثبتي شماره يكتا نام مالك 125953و98 يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/61 139920302025016498 غلامرضا صامتي 125954و98 يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/61 139920302025016500 مهوش افيونيان 125955و98 پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/61 139920302025016501 سپهر زماني 125956و98 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/61 139920302025016502 فريبا صفيقلي 125957و98 پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 4/61 139920302025016503 سهيل زماني همچنين رونوشت پروانه ساختماني با شماره 19/2304 مورخ 1382/2/27 شهرداري منطقه 9 در سه طبقه و مساحت 945 مترمربع و اصلاح پروانه مورخ 1385/4/11 كه مساحت كل ساخت در 5 طبقه بميزان 1651 مترمربع و مساحت زمين پس از رعايت بر اصلاحي 491/80 مترمربع اعلام شده است.بر اساس مدارك ابرازي ساختمان فاقد پايانكار و داراي مساحت ساخت مازاد بر پروانه ميباشد. 2-مشخصات ساختماني: موضوع كارشناسي شامل ساختمان مسكوني با عرصه 610/4 متر مربع (مطابق سند ابرازي) و اعياني حدود 1900 متر مربع در شش سقف شامل زيزمين بصورت انباري و پاركينگ با رمپ(ارتفاع رمپ در قسمت ورودي كمتر از حد مجاز است.)،همكف سه واحد مسكوني و چهار طبقه روي همكف شامل سه طبقه هر كدام سه واحد مسكوني و طبقه آخر دو واحد مسكوني كه داراي عقب نشيني 3 متري از ضلع شمال ميباشد.ساختمان با اسكلت بتني و سقف تيرچه بلوك ساخته شده است.درب ورودي آهني ازسمت كوچه جهت پاركينگ و ورودي به دستگاه پله بصورت مجزا ميباشد.نماي ساختمان با آجر نما اجرا شده است و دستگاه پله داراي كف و بدنه سنگي از جنس سنگ گرانيت،نرده ها آهني با گل فرفورژه و مجموعه داراي آسانسور با سيستم هيدروليكي است.داخل واحدها داراي كف سراميك،بدنه گچ و رنگ مولتي كالر،دربهاي چوبي روكش و پنجره هاي بيروني آلومينيومي با شيشه تك جداره،آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي و حمامها داراي كف و بدنه سراميك و شير آلات مربوطه نيز نصب ميباشد.آشپزخانه با كابينت جنس ام دي اف (در طبقه آخر دربهاي چوبي اجرا نشده و كابينتها نيز بصورت ناقص اجرا شده اند.)پشت بام ايزوگام شده است.جهت سيستمهاي سرمايش و گرمايش صرفا كانال كشي كولرها انجام گشته است.مجموعه داراي يك انشعاب آب و يك كنتور برق است.مجوعه داراي قدمت ساخت حدود 15 سال است و در زمان بازديد تنها دو واحد داراي ساكن و الباقي واحدها خالي از سكنه بودند. نظريه كارشناسي: با توجه به مشخصات فوق و اسناد مالكيت، نوع مصالح بكاررفته و كيفيت و قدمت و مساحت آن،محل قرارگيري ملك ،مدارك ابرازي ،شرايط روز بازار و جميع جهات موثر در كارشناسي، قيمت شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 4/61 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان معرفي شده و امتيازات و امكانات آن صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات،ديون(رهن،بدهي،عوارض و …)احتمالي و بازداشت احتمالي، و نداشتن منعي براي نقل و انتقال بميزان 175/400/000/000 ريال(يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال) معادل هفده ميليارد و پانصد و چهل ميليون تومان تعيين مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

24 / 11 /1400 ساعت30 : 9 صبح