ساختمان 2 طبقه مسکونی واقع در تهران، خیابان شهید مدنی (نظام آباد)، پایین‌تر از چهارراه نظام آباد، خیابان شهید محمودی، کوچه شهید سبزیکاری، نبش کوچه کیوان

19500000

توضیحات

9809982160701462

140068460000532458
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور دادنامه  شماره  9909972160701657 و اجراییه شماره 14006842000000889 صادره ازشعبه 42دادگاه عمومی تهران مربوط به  له بهروز مشهدی رمضان  بطرفیت  محکوم علیهما  سعید و سهیلا و خدیجه و رشید و شهین و افسر همگی مشهدی رمضان و معاون دادستان در دادسرا  مبنی بر تقسیم ترکه و فروش  پلاک ثبتی   3627 فرعی از  6713 اصلی مفروز و مجزا شده از 294 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران صادر گردیده  . لذا    پس از ارجاع به  کارشناس  رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

با سلام و احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه صدر 0000128/2/ج  موضوع دعوی آقای مشهدی رمضانی و غیره، در خصوص ارزیابی ملک مورد تعرفه، اینجانب محمدعلی جعفرنیا کارشناس منتخب پس از اطلاع از مندرجات پرونده، با راهنمایی احدی از خواندگان به نشانی تهران، خیابان شهید مدنی (نظام آباد)، پایین‌تر از چهارراه نظام آباد، خیابان شهید محمودی، کوچه شهید سبزیکاری، نبش کوچه کیوان ، پلاک 22 مراجعه و در معیت تنی چند از اصحاب دعوی در محل ملک حضور یافته و پس از بررسی‌های بعمل آمده نتیجه را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

مشخصات ثبتی ملک

حسب تصویر سند مالکیت ارائه شده از سوی احدی از اصحاب دعوی به شماره 181996 چاپی سری سال 1345، شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 95 متر مربع با ساختمان مستحدثه در آن بنام قطعه دوم تفکیکی به شماره 3627 فرعی از پلاک 6713 اصلی مفروز و مجزی شده از 294 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران خارج از دروازه ‌شمیران ذیل ثبت شماره 19082 صفحه 105 دفتر 178 املاک، ثبت و سند صادر گردیده است. استعلام جریان ثبتی جدید و آخرین وضعیت مالکیتها و همچنین استعلام سوابق اسناد رهنی و بازداشت‌های متصوره مترتب بر پلاک ثبتی فوق قبل از هرگونه عملیات اجرایی از سوی آن اجرای احکام محترم ضروری است.

مشخصات ظاهری ملک مورد ارزیابی

ملک مورد نظر با موقعیت جنوبی-غربی در نبش تقاطع دو گذر سبزیکاری و کیوان واقع میباشد (طبق نقشه پیوست). ساختمان واقع در شرق ملک با قدمت حدود 50 سال بوده و به صورت دو واحد مسکونی در دو طبقه با نماهایی از اندود سیمانی در آن واقع میباشد (طبق تصاویر پیوست)، ملک حسب ظاهر فاقد سکنه مشاهده گردید طبقه فوقانی به صورت مستعمل و فرسوده و طبقه همکف با کفی از کفپوش PVC رؤیت گردید سایر کفها از موزاییک، دربها از نئوپان و شیشه، پنجره ها آهنی و دیوارها اکثراً پوشیده از کاغذ دیواری هستند. گرمایش از طریق بخاری گازی و سرمایش بوسیله کولرآبی قابل تأمین می‌باشند. بنا دارای انشعابات آب، برق و گاز شهری، اعلام گردید. ملک از سمت شمال و شرق خود دارای عقب‌نشینی قابل ملاحظه میباشد. همچنین ملک فوق‌الذکر دارای کد نوسازی 9-11061 است که از طریق آن برخی مشخصات ملک از سایت رایانه ای شهرداری تهران قابل اطلاع میباشند.

نظریه کارشناسی

نظر به مراتب فوق الاشاره، بافت منطقه‌، موقعیت قرارگیری عرصه، قدمت بنا و همچنین با توجه به دیگر عوامل زمانی و مکانی مؤثر در قضیه فارغ از مسائل ثبتی و حقوقی و بازداشت‌های متصوره مترتب بر ملک و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی یا هرگونه تعهدی تحت هر عنوان به شهرداری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، سازمان امور مالیاتی، ارگان

ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت عدم وجود هرگونه معارض و هرگونه منعی جهت انتقال رسمی ملک مورد نظر و منافع آن به غیر، قیمت شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر به مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و اعلام می‌گردد.

مقرر  شده ششدانگ پلاک ثبتی موصوف  در مورخ 1400/11/09ساعت 00 ؛ 10  از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی    خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه 1  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر  )  را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل  اجرا نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد

مدیر شعبه 2  اجرای  احکام مدنی  مجتمع قضایی  شهید  صدر – صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09ساعت 00 ؛