ساختمان تجاری-مسکونی

34000000

توضیحات

9809988111601062

140028460000088472
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت پنجم

مورد مزایده : یکباب خانه دو ونیم طبقه – آرام شرقی

در پرونده کلاسه 9901068 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 1 اجرای احکام مدنی

خواهان: علی عظیمی راد فرزند عزیزعلی با وکالت 1- خانم سعیده قهرمانی 2- خانم سیما صوفی زمرد

خوانده : 1- گلذار عظیمی مقدم فرزند ابراهیم 2 – هادی عظیمی راد فرزند عزیزعلی

آدرس مورد مزایده : همدان- خیابان چمران – خیابان آرام شرقی – نبش 12 متری ایثار پلاک 4

مورد مزایده : ششدانگ عرصه واعیان یک ساختمان دو ونیم طبقه مشاعی پلاک ثبتی 2884 فرعی از 10 اصلی حومه بخش 1 همدان  با کاربری مختلط تجاری مسکونی بمساحت عرصه مشاعی 90/80 متر مربع و با موقعیت دو بر به خیابان 18 متری و کوچه 12 متری بوده و در حال حاضر دارای یکباب مغازه آرایشگری مردانه دو نبش 23 متر مبعی و یکباب سوئیت 50 مترمربعی و یکباب پارکینگ در تراز طبقه همکف و یکباب واحد مسکونی دو خوابه مستقل 102/5 مترمربعی نوسازی شده در تراز طبقه اول و همچنین یکباب واحد مسکونی دو خوابه مستقل 102/5 متر مربعی نیز در تراز طبقه دوم می باشد قدمت ساخت طبقات همکف و اول ساختمان براساس پروانه ساختمانی موجود 40 سال و قدمت ساخت عادی و بدون پروانه ساختمانی طبقه دوم نیز 15 سال است  در جریان نوسازی کلی طبقه اول پنجره ها یو پی وی سی دو جداره ، کف تمامی فضاها سرامیک پوشش دیوارهای پذیرایی و اتاق خوابها کاغذ دیواری برجسته و سقف این فضاها گچ بری ، نورپردازی ، تزئینات نقاشی شده ، کابینت آشپزخانه ام دی اف تبدیل شده سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور ، سیستم سرمایش نیز از طریق کولر تامین میگردد دیوار آشپزخانه و فضاهای بهداشتی تا زیر سقف کاشی درجه یک ، چارچوبها ، دربهای چوبی ، دستگیره ه و کلیدها و پریزها وآیفون تصویری و شیر آلات تماما تعویض و بروز رسانی شده است در طبقات دوم و همکف پنجره ها از نوع تک جداره فلزی ، کف تمام فضاها موکت ، پوشش دیوارها گچ ساده ، صرفا سقف پذیرایی گچ بری و تزئینات دارد کابینت های آشپزخانه فلزی است سیستم گرمایش از طریق ابگرمکن و بخاری گازی وسیستم سرمایش نیز  از طریق کولر آبی میباشد دیوار آشپزخانه و فضاهای بهداشتی کاشی معمولی تا نیمه ارتفاع میباشد و شیر آلات آنها اهرمی ساده است چارچوبها ودربهای چوبی معمولی و از نوع تخته سه لا با دستگیره های عادی است  در تاریخ کارشناسی14-8-1400 ارزش مجموع عرصه و اعیانی  ششدانگ پلاک مذکور با اعمال ارزش سرقفلی مغازه و وباسیستم باربرجانبی نیمه اسکلت فلزی و پوشش سقف طاق ضربی و بدون نمای اساسی بهمراه مشاعات ومشترکات  و امتیازات 1 کنتور  آب و 2 کنتور برق و 2 کنتور گاز و 3 خط تلفن با مد نظر قراردادن کلیه امتیازات و عوامل موثر در ارزیابی در مجموع معادل 34.000.000.000 ریال میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 22-9-1400 ساعت 8.30تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید ..مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت  قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان برای شرکت در مزایده یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه حساب سپرده موقت دادگستری همدان  که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند  و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند تا اجازه شرکت در مزایده را داشته باشند. 

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

رونوشت: ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل

یک نسخه در تابلو اعلانات نصب گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

درتاریخ 22-9-1400 ساعت 8.30تا 9 صبح