روغن توربین اولتراکولانت با ماندگاری بالای 5 سال

520000000

توضیحات

روغن اولترا کولانت با ماندگاری بیش از 5 سال

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/30