دودستگاه موتور چاه آب

678000

توضیحات

9909988145300663

140028460000106518
شعبه اجراي احكام مدني بخش صالح آباد استان همدان

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

 

در اجرای پرونده اجرایی کلاسه 0000026 مفتوح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صالح آباد محکوم علیهما آقای اسماعیل خاوری و یوسف خاوریان محکوم هستند به فروش دو دستگاه موتور چاه آب پمپ توربینی ، پمپ 100/3 فاقد پلاک ، 14 شاخه شفت و غلاف ، تانک گازوئیل و جعبه دنده حسب نظر کارشناس محترم و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه (خواهان ردیف اول1/5 دانگ خواهان ردیف دوم 2/25 دانگ و هردو خواندگان 2/25 دانگ)  در حق محکوم لهما آقای عزت اله طبی احمد و تقی طهماسبی لذا با توجه به اینکه محکوم علیهما نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده اند این اجرای احکام به درخواست محکوم له اقدام به مزایده به شرح ذیل نموده است که در مورخه 1400/11/10 ساعت ده اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم به می نماید ، معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را ملاحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد. شرح مال : الف: موتور ديزل 4 سيلندر روماني: دو دستگاه هر دو دستگاه فاقد پلاك مشخصات بوده بنابراين شماره موتور و سال ساخت آنها نامشخص است. طبق اظهارات هر دو طرف موتورها از سال 1390 به بعد مورد استفاده قرار نگرفته اما قبل از آن در حال بهره برداري بوده و مشكلي نداشته اند. موتورها فاقد باتري مي باشند. گيج هاي هر دو موتور آسيب ديده اند و يكي از موتورها فاقد استارتر است. ضمنا به احتمال زياد رادياتورهاي هر دو موتور نياز به تعويض دارند. با توجه به عدم بهره برداري از موتورها به مدت طولاني و نيز نگهداري آنها در شرايط نامناسب، هر دو دستگاه نياز به چك و سرويس فني دارند. ارزش روز موتورها در صورت سالم بودن ميل لنگ، سيلندر، پيستون، كلاچ و اجزاي اصلي: موتور فاقد استارتر: 210.000.000 ريال موتور داراي استارتر: 195.000.000 ريال ب: جعبه دنده چاه عميق مارك RANDOLPH ( فاقد پلاك مشخصات بوده اما به احتمال زياد با قدرت 80 يا 100 اسب بخار مي باشد) ارزش كارشناسي در صورت سالم بودن : 80.000.000 ريال ج: پمپ 3/100 فاقد پلاك مشخصات (نام كارخانه سازنده نا مشخص است) ارزش در صورت سالم بودن و عدم نياز به تعمير: 80.000.00 ريال د: پمپ توربيني 5 طبقه: ساخت شركت كشت و صنعت اصفهان. پمپ چك شد گيرپاژ نبود. ارزش در صورت سالم بودن : 50.000.000 ريال ه: شفت غلاف به تعداد 14 شاخه سايز 4 اينچ كه آثار زنگ زدگي و تخريب در آنها مشاهده مي شود. به ارزش كل: 30.000.000 ريال د: تانك گازوئيل: از جنس ورق سياه به ضخامت 3 ميليمتر و به حجم 3000 ليتر ( توضيح اينكه تانك مذكور در محل بازديد موجود نبود و به گفته خواندگان در محل ديگري نگهداري مي شود) ارزش كارشناسي در صورت عدم پوسيدگي و فرورفتگي: 33.000.000 ريال بنابراين جمع قيمت پايه تجهيزات مذكور جهت شركت در مزايده 678.000.000 ريال (ششصد و هفتاد و هشت ميليون ريال) تعيين ميگردد.  بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که می بایست ، ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را به شماره حساب بانک ملی بنام سپرده دادگاه صالح آباد واریز نموده و فیش مربوطه را تحویل اجرای احکام نمایند تا اجازه شرکت در مزایده را داشته باشند ، در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 1400/11/10 ساعت ده