دستگاه الکتروموتور با توان 22 کیلو وات

50000000

توضیحات

دستگاه الکتروموتور با توان 22 کیلو وات ساخت شوروی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/26