خودروی سواری لکسوس تیپ: NX300HP2 مدل 2017 رنگ مشکی

58500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609987613901375
شماره آگهی:
140168460000635240
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

«آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول»

نظر به اينکه شعبه دوم اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت در پرونده اجرايي به کلاسه 9900071 در نظر دارد خودروي توقيفي متعلق به محکوم علیه شرکت ایرتویا در راستای پرداخت محکوم به را با مشخصات ذيل الذکر از طريق مزايده به فروش برساند، به موجب اين آگهي از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد در صورت تمايل و با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند :

زمان مزايده : روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 (بیست و چهار بهمن ماه هزار و چهارصد و یک ) از ساعت 10 الي 10:30

محل برگزاري مزايده: تهران- خیابان پانزده خرداد- نبش بازار- دادسراي کارکنان دولت – شعبه دوم اجراي احکام

مشخصات وسیله نقلیه:

خودروی سواری لکسوس تیپ: NX300HP2 مدل 2017 رنگ مشکی به شماره شناسایی 8440 ، آپشن: سقف پاناروما-2 کلید

قیمت پایه به عدد: 58/500/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان.

وضعیت وسیله نقلیه در زمان کارشناسی:

-طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری کلیه هزینه های جانبی شامل حقوق و عوارض گمرکی ، ترخیص قطعی ، هزینه انبار داری ، هزینه شماره گذاری ، 10 درصد ناجا ، بیمه شخص ثالث و کلیه دیون دولتی متعلقه بر عهده خریدار می باشد.

-هزینه اسقاط خودرو جهت شماره گذاری در تعهد شرکت عرضه کننده خودرو می باشد.

-خودرو های مزایده ای فاقد گارانتی شرکت عرضه کننده خودرو می باشد.

خودرو به دلیل توقف مدید و نگهداری در شرایط آب و هوایی خاص و در راستای پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به قوای محرکه به صورت موتور خاموش بازدید گردیده است.

شرایط مزایده:

1- مزایده از طریق قیمت پایه نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین پیشنهاد را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

2- ده درصد وجه مزایده به حساب سپرده دادسرای کارکنان دولت واریز و قبض آن به شعبه اجرا تحویل گردد.برنده مزایده می بایست الباقی مبلغ را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادسرای کارکنان دولت واریز نماید.

3- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

4- در صورت مصادف شدن زمان مزایده با تعطیلات، روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان اعلام شده برگزار خواهد شد.

5- متقاضیان پنج روز قبل از تاریخ مزایده می توانند خودرو را در آدرس اداره گمرک تهران (شهریار) بازدید نمایند.

مدير دفتر واحد اجراي احكام كيفري شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران – مريم ارمان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24