خودروسواری پراید

330000000

توضیحات

9809986797500044

140009460000195818
شعبه 1 اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختلاف اصفهان (مجتمع شماره دو)

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اجرای احکام شورای حل اختلاف استان اصفهان در خصوص پرونده کلاسه 982005 شعبه اول محکوم‌له خانم افسانه نقوي علیه آقاي سيدمهرداد ميراحمدي بابت هزینه‌های اجرایی و محکوم به مبلغ 42/615/524/520 ريال (طبق پاسخ اتحاديه صنف طلا و جواهر قيمت‌هاي اعلامي به تاريخ (1400/06/07) مي‌باشد) و بابت حق‌الاجراي دولتی 2/130/776/226 ريال  اموال توقیفی به شرح: یک دستگاه سواري پرايد به شماره انتظامي 734 ص 92 ايران 13 به رنگ سفيد مدل 1381 به شماره شاسي s1412281832394 و شماره موتور 00365253 هر دو پلاك خودرو فك شده (بنا به اظهارات خواهان به علت دودزا بودن موتور بوده است) سپر جلو و اطراف خوردگي‌هايي دارد و با توجه به توقف طولاني مدت (حدود هفت سال) تحت‌تاثير عوامل طبيعي لاستيك‌ها و باطري فاقد كارائي است همچنين زنگ‌زدگي بعضي از قسمت‌هاي اطاق، وضيعت موتور و نيروي محركه و بيمه شخص ثالث معلوم نيست؛ در وضيعت موجود قيمت پايه كارشناسي براي فروش از طريق مزايده مبلغ 330/000/000 ريال (معادل سي‌وسه ميليون تومان) ارزيابي مي‌گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده‌ای در مورخ 1400/09/13 در ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام خیابان اتشگاه برگزار نمايد. طالبین شرکت در جلسه مزایده می‌توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از مزایده و ارائه آن فیش به این مرجع از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده‌ی بالاترین قیمت برنده مزایده اعلام می‌گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/09/13 در ساعت 9 صبح