خط تلفن همراه بشماره 09121124600

2700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003501875
شماره آگهی:
140168460000628691
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در راستای پرونده اجرایی کلاسه 0101414/ج به شماره دادنامه ی 140168390008403355 خط همراه بشماره 09121124600 با ارزش پایه کارشناسی 2/700/000/000 ریال معادل دویست و هفتاد میلیون تومان در مورخ 1401/11/26 روز چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح لغایت 12:00 ظهر به روش مزایده به فروش میرسد. این مزایده تنها بصورت الکترونیکی و غیر حضوری و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ی ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir در بخش مزایده های حراج دستگاههای اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضاییه برگزار می گردد (مزایده گران محترم برای شرکت در این مزایده از مراجعه ی حضوری به اجرای احکام خودداری نمایند).

توضیحات:

1-افرادی که قصد شرکت در جلسه ی مزایده را دارند باید پیش از شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد اقدام به واریز 10 درصد قیمت پایه نمایند تا اجازه ثبت پیشنهاد قیمت داشته باشند.

2- برنده مزایده شخصی است که در زمان برگزاری مزایده بالاترین مبلغ پشنهادی را ثبت کرده باشد.

3-برنده مزایده ملزم است حداکثر ظرف 1 ساعت از اتمام مزایده نسبت به پرداخت مابه التفاوت 10 درصد مبلغ پایه و 10 درصد قیمت پیشنهادی اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ پرداختی اولیه (10 درصد قیمت پایه ی واریزی ) به نفع دولت ضبط می گردد.

4-برنده مزایده برای واریز 90 درصد باقی مانده ی مبلغ پیشنهادی می بایست ظرف 30 روز از روز برگزاری مزایده از طریق سامانه ستاد نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نماید. در غیر اینصورت مبلغ 10 درصد پیشنهادی در حق دولت ضبط خواهد شد.

5-برنده مزایده می تواند پس از پرداخت بهای مال از طریق شعبه اجرای احکام 4 مجتمع قضایی شهید صدر به آدرس : تهران-خیابان ملاصدرا-شیخ بهایی شمالی-بالاتر از میدان شیخ بهایی-12 متری اول-طبقه همکف – نسبت به پی گیری اقدامات در خصوص انتقال مالکیت از طریق مراجع مربوطه اقدام نماید.

6-مزایده گران محترم جهت مشاهده ی راهنمای شرکت در مزایده به نشانی www.setadiran.ir سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه ی قضاییه ) مراجعه نمایند.

7-مزایده گران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی ثبت نام و نحوه ی شرکت در مزایده با شماره 1456 تماس حاصل نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26