تعداد 5 عدد شمش طلا مجموعا به وزن 4612/42 گرم

4612

توضیحات

شمش طلا

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/22