تعدادی لوازم منزل

440410348000

توضیحات

9609980226400697

140009460000195379
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان هرند

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اصلاحيه آگهي مرحله ي اول مزايده ي اموال غير منقول شماره ي 140009460000193827 مورخ 1400/08/24 صادره از اجراي احكام مدني شهرستان هرند در خصوص ملك متعلق به شركت فولاد سازه برسيان

 

پيرو آگهي مرحله ي اول مزايده ي اموال غير منقول شماره ي 140009460000193827 مورخ 1400/08/24 (كه در تاريخ 1400/08/25 در سامانه آگهي الكترونيك انتشار يافته) در خصوص مزايده ي ملك متعلق به شركت فولاد سازه برسيان به شماره ثبت 36746 به نشاني اصفهان – اژيه – شهرك صنعتي برسيان ، بنفع شركت تعاوني مسكن قدر به شماره ثبت 44444 در پرونده ي كلاسه ي 970234 اين اجراي احكام ، با توجه به نظريه ي تكميلي هيأت سه نفره ي كارشناسي راه و ساختمان مبني بر اينكه برخي اقلام منصوبه در ساختمان شامل : يكدستگاه كولرآبي انرژي مستعمل – 3 دستگاه كولرآبي 4000 مستعمل – 2 دستگاه هيتر گازي فن دار انرژي 640 – لوازم آبدارخانه شامل كابينت چوبي MDF – سينك ظرفشويي- جا مايع ظرفشويي – مقداري لوازم آشپزخانه – 2 عدد آبسردكن استيل دو شيره – 16 متر لوله گالوانيزه – 4 عدد چهار پايه آهني زير هيتر انرژي – 5 عدد هواكش بزرگ كارگاه برشكاري – پارتيشن چوبي بانضمام قفل و يراق آلات – يكعدد آينه 100*30 – 5 عدد روشنايي مهتابي 4 تايي و ويكعدد3تايي – يكعدد هيتر برقي گرمساز510- يكدستگاه تلفن سانترال – يكعدد آبگرمكن بوتان 15 ليتري ديواري – 2 عدد درب با يكعدد توري آلمينيومي- يكعدد ريل درب آلمينيومي – يكعدد چوب لباسي قائم فلزي – پرده لوور دراپه وچوب پرده – يكدستگاه پكيج مستعمل ايران رادياتور زميني – 11 بلوك 10 پره رادياتور آلمينيومي ترمو – يكعدد بخاري برقي ماهان – يكعدد صندلي آشپزخانه – 500 عدد چراغ هالوژن – 500 عدد كليد و پريز – 5 متر لوله بخاري 15- يكعدد زانو- 6 عدد كلاهك دودكش- يكعدد اچ گالوانيزه – 100 عدد زونكن مقوايي و پلاستيكي – 50 كيلو ضايعات كاغذ باطله – يكعدد كيوسك آهني- يكعدد پايه آنتن مخابراتي بانضمام 2 عدد ديش مخابراتي – 19 عدد چراغ حبابدار و 5 عدد چراغ ديواري بدون حباب – درب آهني به وزن تقريبي 3000 كيلو گرم – يكدستگاه كولر گازي 24000 مارك ASR – 2 دستگاه كولر آبي 5000 و 7000 بدون موتور – يكدستگاه هيتر گازي مهياسان – تجهيزات آبدارخانه شامل كابينت MDF – سينك ظرفشويي – آبگرمكن برقي آزمون – چهارپايه فلزي آبگرمكن – اجاق گاز 4 شعله اخوان – يكعدد هود بيمكث – 12 عدد ديس غذا خوري – 12 عدد ليوان – مقداري پرده كركره و پرده لوور دراپه با چوب پرده – يكعدد بخاري گازي ايمن گاز – يكعدد آبگرمكن برقي آزمون – 2 عدد روشويي چيني – 2 عدد آينه – 2 عدد سيفون دستشويي – 5 بلوك رادياتور10 پره آلمينيومي ترمو – يك عدد كولر آبي قبلاً در مزايده به فروش رفته و طبق نظر كارشناس تأسيسات كه مصون از اعتراض مانده ، اقلام فوق  به مبلغ 626/000/000 (ششصد و بيست و شش ميليون ريال) برآورد گرديده است و همچنين طي اشتباه محاسباتي صورت گرفته توسط اين واحد در جمع مبالغ ارزيابي شده ساختمان (عرصه ، اعيان و انشعابات و …) ، مبلغ 441/436/348/000ريال ( چهار صد و چهل و يك ميليارد و چهار صد و سی و شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال ) مندرج در آگهي صدرالذكر به مبلغ 441/036/348/000 ريال (چهار صد چهل و يك ميليارد و سي و شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال ) اصلاح مي گردد كه پس از كسر مبلغ 626/000/000 ريال (ششصد و بيست و شش ميليون ريال) مربوط به اقلام فوق ، جمع كل ارزيابي عرصه ، اعيان ، انشعابات و … مبلغ 440/410/348/000 ريال (چهار صد و چهل ميليارد و چهارصد و ده ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال ) اعلام مي گردد.

شايان ذكراست مزايده از مبلغ پايه ي 440/410/348/000 ريال ( چهار صد و چهل ميليارد و چهارصد و ده ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال ) شروع مي گردد و روز ، ساعت ، تاريخ و محل برگزاري مزايده (روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 از ساعت 10 صبح در محل دادگاه عمومي شهرستان هرند) و شرايط شركت در آن و سایر مندرجات اگهی ، كماكان وفق آگهي مزايده  شماره ي 140009460000193827 مورخ 1400/08/24 اصداري از اين اجراي احكام به قوت خود باقی است.

 

محمد محسنی اژیه – دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان هرند

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 از ساعت 10 صبح