اجناس فروشگاه آرایشی بهداشتی

277330000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983731700667
شماره آگهی:
140009460000258739
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نجف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

در پرونده كلاسه 9900811 اجرايي و به موجب دادنامه 9909973731700951صادره از شعبه ششم عمومي نجف آباد محكوم عليه اجرايي خانم ندا شريف حسن وحميد شريف فرزند حسن محكوم است به پرداخت 533/843/236 ريال بابت محكوم به و هزينه هاي دادرسي و غيره در حق محكوم له و مبلغ 13/500/000ريال نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت كه از طريق اجراي احكام مدني شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب آقاي اسداله غيور به شرح ذيل ارزيابي گرديده است

1 شيشه اسانس خالي 89 15000 1335000

2 بطري اسانس نيمه خالي 3 20000 60000

3 اسپري خوشبو كننده 61 170000 10370000

4 شامپو سر 93 60000 5580000

5 ضد عرق 35 120000 4200000

6 ابپاش 6 140000 840000

7 ليف اصلاح مو 5 200000 1000000

8 پنبه بهداشتي 10 100000 1000000

9 ادكلن 95 180000 17100000

10 گوش پا كن 8

11 كاسه رنگ بزرگ و كوچك 74 80000 5920000

12 فرچه مو پران پلاستيكي 7 220000 1540000

13 كليپس مو 14 30000 420000

14 پودر دكلره رنگي 49 40000 1960000

15 تيغ 107 40000 4280000

16 قيچي مو 8 90000 720000

17 نخ اصلاح 67 50000 3350000

18 كش 7 10000 70000

19 چراغ الكلي 5 110000 550000

20 مسواك 97 50000 4850000

21 گير شينيون 71 60000 4260000

22 پود دكلره بزرگ 24 40000 960000

23 پودر دكلره كوچك 21 20000 420000

24 وارياسيون 121 20000 2420000

25 رنگ ابرو بزرگ 21 50000 1050000

26 رنگ ابرو كوچك 22 30000 660000

27 شامپو بدن 41 50000 2050000

28 اكسيدان كوچك 85 20000 1700000

29 اكسيدان متوسط 32 30000 960000

30 اسكيدان بزرگ 6 20000 120000

31 لوسيون بعد از اصلاح 5 20000 100000

32 لوسيون بدن 4 20000 80000

33 ماسك مو 39 120000 4680000

34 سرم مو 27 120000 3240000

35 ماسك صورت 9 50000 450000

36 ژل شست و شوي صورت 24 40000 960000

37 شيرپاك كن 7 20000 140000

38 اسكراب صورت 9 30000 270000

39 ژل مو 21 70000 1470000

40 اسپري اصلاح 18 150000 2700000

41 ژل بعد از اصلاح 16 60000 960000

42 محافظ مو 13 100000 1300000

43 رژ لب جامد 339 30000 10170000

44 رژ مدادي بزرگ 186 40000 7440000

45 مداد لب و ابرو كوچك 651 30000 19530000

46 رژ لب مايع 19 40000 760000

47 تراش 78 70000 5460000

48 جا سرمه اي 69 50000 3450000

49 تافت كوچك 10 30000 300000

50 تافت بزرگ 35 50000 750000

51 مايع پاك كننده ارايش 10 20000 200000

52 كرم دور چشم 4 50000 200000

53 كرم ضد افتاب 28 50000 1400000

54 كرم پودر 44 80000 3520000

55 كرم مرطوب كننده 4 60000 240000

56 پنكيك 239 40000 9560000

57 رژ گونه 93 40000 3720000

58 دستمال مرطوب 8 20000 160000

59 برس پيچ 79 30000 2370000

60 برس معمولي 33 10000 330000

61 حال دهنده مو مايع 1 30000 30000

62 موم گرم كوچك 11 50000 550000

63 موم سرد بزرگ 1 70000 70000

64 پودر موبر گياهي 4 40000 160000

65 ژل بهداشتي 31 20000 620000

66 قيچي موچين 120 15000 1800000

67 ژيلت 34 20000 680000

68 كرم بي رنگ كننده 7 30000 210000

69 نوار موبر 2 10000 20000

70 پد صورت 1 20000 2000

71 چوب بستني 5 5000 25000

72 پالت لنز 1 20000 20000

73 مژه فر كن 6 30000 180000

74 پد چهارتايي پنكيك 32 30000 960000

75 پد دوتايي پنكيك 21 30000 630000

76 پد تكي 21 50000 1050000

77 پد پنج تايي 1 60000 60000

78 پد بزرگ 1 100000 100000

79 پد هشت تايي 1 50000 50000

80 پد شش تايي 1 50000 50000

81 پد سه تايي 1 30000 30000

82 پد كرم 10 30000 300000

83 براش قاشقي 4 80000 320000

84 اتوموي بزرگ 3 300000 900000

85 اتو موي كوچك 3 250000 750000

86 سشوار 2 300000 600000

87 بابيليس 5 تايي 2 500000 1000000

88 بابيليس 3 40000 120000

89 بند انداز برقي 7 800000 5600000

90 ريش تراش مردانه 2 400000 800000

91 دستگاه بافت مو 2 200000 400000

92 اپيليدي 3 300000 900000

93 شامپو سر و بدن 8 100000 800000

94 شانه موزر 5 100000 500000

95 ريمل ابرو 37 80000 2960000

96 خط چشم 67 20000 1340000

97 ريمل 41 20000 820000

98 سايه چشم تكي 51 20000 1020000

99 اسفنج مو 4 20000 80000

100 آكوعا 30 50000 1500000

101 كانتور 4 60000 240000

102 چسب مژه 17 20000 340000

103 مژه مصنوعي 15 20000 300000

104 پالت سايه كوچك 3 20000 60000

105 پالت سايه بزرگ 7 20000 140000

106 براش 192 80000 15360000

107 كرم كانتور 5 50000 250000

108 رنگ مو 873 20000 17460000

109 چمدان ارايشي 17 100000 1700000

110 موگير برقي 1 400000 400000

111 ايينه پايه دار 5 20000 100000

112 كيف ارايشي 17 80000 1360000

113 پالت رژ لب 12 80000 960000

114 حنا هندي 1 20000 20000

115 پركننده چروك 1 20000 20000

116 سرويس ناخن گير 5 300000 1500000

117 كرم گريم 2 50000 100000

118 پودر فيكساتور 4 50000 200000

119 كانسيلر 17 50000 850000

120 اسپري فيكساتور 2 30000 60000

121 براش گونه 13 20000 260000

122 كليپس مو 2 50000 100000

123 سرويس براش 6 400000 2400000

124 كامافلارد 13 50000 650000

125 كرم ترك لب 2 20000 40000

126 ايينه و شانه 2 80000 160000

127 ماسك دهان 5 50000 250000

128 كرم افتابگردان 1 40000 40000

129 هايلايتر 1 150000 150000

130 دستگاه تيغ 1 20000 20000

131 بيگودي لوله اي 6 40000 240000

132 كاور زيرمش 10 40000 400000

133 صابون ارايشي 3 40000 120000

134 وكس 6 20000 120000

135 برس رنگ مو 55 20000 1100000

136 شانه دم باريك 73 40000 292000

137 تيغ پتياژ 12 50000 600000

138 تيغ پتياژ فلزي 2 50000 100000

139 شانه چوبي 3 80000 240000

140 شانه مردانه 13 50000 650000

141 شانه هاي مختلف 70 50000 3500000

142 برس پلاستيكي 5 60000 300000

143 فرچه رنگ ابرو 34 10000 340000

144 ناخن گير 42 80000 3360000

145 سوهان ناخن 15 30000 450000

146 تيغ ابرو 13 20000 260000

147 شانه ابرو 25 20000 500000

148 انبر فلزي كوچك 110 20000 2200000

149 قلاب بافتني 40 20000 800000

150 پدمژه 2 20000 40000

151 پد سايه 9 10000 90000

152 دستگاه بخور ساز بزرگ 3 600000 1800000

153 دستگاه بخورساز كوچك 4 400000 1600000

154 جعبه هديه بزرگ 3 200000 600000

155 پالت پنكيك 8 50000 400000

156 پالت رژ گونه 2 50000 100000

157 واكس مو 1 20000 20000

158 سرنگ اسانس 2 50000 100000

159 چمدان اپيليدي 1 20000 20000

160 شامپو تثبيت كننده رنگ مو 66 5000030300000

161 بيگودي كوچك 24 50000 1200000

162 لنز 62 10000 620000

163 پيشبند كوتاه 7 10000 70000

164 دستكش نخي 13 50000 650000

165 شنل رنگ 7 50000 350000

166 كلاه مش 9 10000 90000

167 دستكش يك بار مصرف 15 50000 750000

168 تور شينيون 12 20000 240000

169 نخ دندان 5 20000 100000

170 گير تزييني 35 30000 1050000

171 ايينه كوچك 6 30000 180000

172 حنا 1 20000 20000

173 فنر اصلاح 4 50000 200000

174 سوهان پاشنه پا 5 20000 100000

175 نگين ناخن 1 20000 20000

176 پيشبند يك بار مصرف اصلاح 1 20000 20000

177 دستمال 3 20000 60000

178 فويل 3 20000 60000

179 بيگودي فنري 2 20000 40000

180 سري ژيلت 1 20000 20000

181 بالم لب 17 20000 340000

182 پد لاك پاك كن 1 50000 50000

183 پودر اكريل 4 50000 200000

184 سوهان كف پا دسته دار 1 40000 40000

185 الكل 1 200000 200000

186 ظرف كوچك اكسيدان 21 50000 1050000

187 فايل پلاستيكي چهاركشويي 1 50000 50000

188 فايل پلاستيكي 2 كشويي 3 50000 150000

189 قايل پلاستيكي 3 كشويي 2 50000 100000

190 فايل پلاستيكي 5 كشويي 1 50000 50000

191 ويترين ام دي اف شيشه اي 2 300000 600000

192 ميز ام دي اف 1 500000 500000

193 ويترين ام دي اف ايستاده 8 100000 800000

194 قفسه باكس 8 50000 40000

195 ماشين حساب 1 20000 20000

196 صندلي چرخ دار 1 300000 300000

197 كلاه عروسكي 1 100000 100000

جمع كل 277330000كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي اموال توقيف شده از طريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد و در تاريخ 1400/11/6 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراي احكام نجف آباد اتاق 217به فروش ميرسد برنده مزايده شخصي است كه از قيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب كه بايستي 10درصد آن را في المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مي گردد ضمناً خريدار مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از مال اموال ملك مورد نظر بازديد بعمل آورد مدير اجراي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/6 ساعت 10 صبح