آپارتمان مسکونی

115000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609981115100125
شماره آگهی:
140068460000068216
شعبه صادر کننده:
شعبه 5 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

صورتجلسه مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

سلام علیکم

احتراما در اجرای قرارکارشناسی صادره موضوع پرونده کلاسه 0000376 در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 57143 فرعی از 2398 اصلی واقع در تهران خ ابوذر خ فراهانی کوچه خدابخشی پ 9 هیات ضمن بازدید گزارش بشرح ذیل را باستحضار میرساند :

مشخصات ثبتي:

مورد ثبتی عرصه و اعیان یکدستگاه اپارتمان بشماره 57143 فرعی از 2398 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 52421 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران حوزه ثبت ملک جنوب غرب تهران بمساحت 86/41 متر مربع واقع در طبقه اول طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرائی ان دارای سند تک برگی بشماره 319496 /الف /94 بتاریخ 5/02/134/06/14 ذیل ثبت شماره 59297 صفحه 13 دفتر 386 نوع اپارتمان و به میزان ششدانگ عرصه و اعیان بنام صفیه شیری درین سو با حدود ابعاد اربعه مندرج در سند مستند به انتقال قطعی 13219 مورخ 1395/02/01 دفتر 5 تهران می باشد.

مشخصات اعیانی:

مورد ارزیابی ساختمانی است جنوبی -مسکونی 6 طبقه شامل 5 طبقه 2 واحدی جمعا 10 دستگاه اپارتمان بر روی طبقه همکف (پیلوت) با اسکلت بتونی و سقف از نوع تیرچه و بلوک و با نمای خارجی سنگ ودارای یکدستگاه اسانسور ، راه پله و پاگرد سنگ کف پارکینگ موزائیک فرش و نمای دیوار و حیاط و دیوار کنار راه پله سنگ و انباری در همکف می باشد.

اپارتمان شامل سالن پذیرائی و اشپزخانه اپن ،کابینت ام دی اف و دو باب اطاق خواب و حمام و سرویس با کف کلا سرامیک و نمای داخلی دیوارها رنگ و نقاشی و دیوار اشپزخانه و حمام و سرویس کاشی و درب اطاقها و سرویس و حمام چوبی است و دارای انشعاب اب مشترک و برق و گاز اختصاصی و سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سرمایشی کولر ابی است و ساختمان با قدمت حدود 7 سال ساخت بوده و مالک در ان سکونت دارد .

نظریه کارشناسی:

با عنایت به مراتب فوق و مساحت آپارتمان و موقعیت مجموعه و تعداد واحدها و نوع کاربری و قدمت بنا و ملحقات و ملزمات و متعلقات ان و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر درتعیین ارزش ششدانگ اپارتمان مورد ثبتی موصوف از جمیع الجهات و جوانب و با شرایط حال حاضر و با نرخ روز در صورت صحت اسناد و مدارک ارئه شده در صورت بلامعارض بودن و نداشتن منع شرعی و قانونی صرف نظر ا زدیون و تعهدات احتمالی که ممکن است داشته باشد من حیث المجموع کلا به مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال به عبارتی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان تعیین و ارزیابی میگردد .

زمان و نحوه مزایده:

پلاک مذکور در حال حاضر در اختیار وثیقه گذار بوده ،مقرر گردید مزایده در روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 از ساعت 10 لغایت 11 صبح از طریق مزایده در نشانی تهران خیابان شهید فیاض بخش دادسرای ناحیه 23 طبقه دوم شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران بفروش میرسد. مزایده حضوری و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی بمیزان یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یکماه بصندوق دادگستری تودیغ و قبض مربوطه را تسلیم شعبه نماید . در غیر ایصورت 10%دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم ،سند ملک پس از طی تشریفات که توسط خریدار انجام می گیرد (مفاصا حسابهای لازم جهت انتقال سند )بنام برنده مزایده منتقل خواهد شد. در صورتی که افراد مایل به بازدید از ملک باشند پنج روز قبل از مزایده می توانند در شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران حاضر تا ترتیب بازدید انان از محل فراهم گردد. ضمنا این شعبه در خصوص تخلیه و تحویل ملک به خریدار هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت .

مدير دفتر شعبه پنجم دادیاری دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه23 تهران 23 تهران-ابراهیم ناظری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.11 ساعت10